Nič oficiálne slovenská vláda nepotvrdila. Napriek tomu sa médiám podarilo zistiť, čo to pod rúškom tajomna na nás pripravuje. Cieľom navrhovaných opatrení je pritom v priebehu 1. marca až 21. marca znížiť mobilitu ľudí, zamedziť dovlečeniu nových variantov vírusu a tiež výrazne spomaliť šírenie infekcie a odľahčiť nemocnice. Ak by sa do 21. marca nedostavil účinok opatrení, Slovensko by sa malo pripraviť na zavedenie „tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny,“ píše sa v návrhu.

Má ísť o povinnosť nosenia respirátorov typu FFP2 v obchodných prevádzkach aj v MHD. To má platiť od 8. marca. Od 15. marca sa má zaviesť povinnosť nosenia respirátorov FFP2 už vo všetkých interiéroch. Tomu by nasvedčoval aj nami zistený fakt, že strategické podniky sa v týchto dňoch už zásobujú respirátormi a ich medzi svojimi zamestancami rozdávajú.

Dôchodcom by sa dôrazne odporúčalo, aby nakupovali vo vyhradených hodinách. V hodinách vyhradených pre dôchodcov by sa umožnilo nakupovať aj zdravotne postihnutým.

Čo sa týka aktuálne nastaveného zákazu vychádzania, po novom sa majú rušiť niektoré výnimky. Hovorí sa o zrušení výnimky, ktorá povoľuje COVID pozitívnym osobám vychádzať z domu napríklad na nákupy, okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne. Uvažuje sa aj o obmedzení platnosti všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania na čas od 5:00 h do 20:00 h. „V čase od 20:00 h do 01:00 h zachovať zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie.“

Podľa návrhu opatrení by sa takisto zastavil prezenčný výkon práce, ktorá nie je nevyhnutná. Mali by sa vytvoriť kritériá pre chod organizácií, podnikov a firiem pre prípad úplného uzatvorenia. Takisto by sa mohla zaviesť povinnosť pri ceste do práce preukázať sa potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Opatrenie hovorí aj o zachovaní predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

  DWN: Izraelské „důkazy" neudělaly na Moskvu ani Washington dojem!

Prípadné porušovania protiepidemických opatrení na pracovisku by sa nahlasovali na linku alebo na zriadenej webstránke. Umožniť by sa mohlo samotestovanie zamestnancov a žiakov škôl 2x do týždňa, na základe bezplatnej distribúcie vhodných, vopred validovaných testov. Testy sa mohli distrubuovať do domácností na samotestovanie. Pozitívne výsledky by sa overovali PCR testom.

Nové opatrenia sa údajne dotknú aj režimu na slovenských hraniciach. Budú realizované sprísnenie policajné kontroly prechodu štátnych hraníc. Štát tiež plánuje zaviesť podmienku 72 h negatívneho testu pre vstup na Slovensko pre pendlerov zo susedných krajín. Má sa spustiť aj registrácia v aplikácii e-hranica. V hre je aj zavedenie tzv. e-karantény do apríla 2021.

Podľa návrhu by sa mohol zaviesť COVID-príplatok motivujúci striktné dodržanie karantény pre všetkých členov domácnosti. Zintenzívnili by sa i náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény. Takisto by sa  mal zriadiť mail, nonstop linka a webstránka na prípadné nahlásenie porušovania opatrení. Zvýšili by sa i policajné kontroly a nasadil by sa  maximálny počet príslušníkov OSSR.

Ak by návrh prešiel, pre pozitívne testované osoby by sa pripravila verejne dostupná a zrozumiteľná informácia „CESTA PACIENTA S OCHORENÍM COVID-19“ vrátane odporúčaní na domácu liečbu a zoznamu kvalitných pulzných oxymetrov s uvedením kritických hodnôt kyslíkovej saturácie. Pre všeobecných lekárov by sa pripravil štandardný postup s metodikou manažmentu pacienta, upravil by sa harmonogram ich ambulantnej činnosti a zaviedla povinnosť presnej evidencie komunikácies pozitívne testovanými osobami a pacientami s ochorením COVID-19.

Návrh hovorí aj o podpore klinického skúšania nových liečebných postupov, liečiv a vakcín na Slovensku. Urýchlene by sa mali zaobstarať aj terapeutické monoklonové protilátky na výrazné zníženie rizika hospitalizácie.

Takisto by sa urýchlene spustilo sekvenovanie minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzoriek týždenne. Pozitívne vzorky by sa skúmali aj z osôb, ktoré pricestovali z rizikových oblastí v zahraničía a z COVID pacientov s netypickým priebehom ochorenia. Raz za dva týždne by sa pretestovali všetky pozitívne vzorky na prítomnosť mutácií britského a juhoafrického variantu pomocou na to určených RT-qPCR testov.

  Uvedomili si Česi po prejave, že je lepší mlčiaci Zeman ako hovoriaci Kiska?

Ak by návrh prešiel, čo najskôr by sa mala aktualizovať stratégia očkovania na základe dostupných dát z klinického skúšania a postupov overených v zahraničí. Aktualizoval by sa Covid-automat v súlade s prijatou stratégiou testovania a ďalšími opatreniami.

Mala by sa výrazne zlepšiť komunikácia s verejnosťou s dôrazom na konsenzuálne stanoviská a zrozumiteľné vyjadrenia. V čo najkratšom čase by sa sa pripravil návrh ďalších krokov po ukončení obdobia platnosti aktuálne navrhovaných opatrení.

(SCa)

 

Komentáře