Doporučujeme: Stíny nad Belgií aneb zkušenosti jednoho Čecha

Odkrývají se ale i jiná temná místa z belgické minulosti: dodnes neodhalená tzv. banda vrahů z Brabantska podnikla v 80. letech dvacátého století sérii absurdních teroristických útoků s desítkami obětí; je tu i případ vraha a pedofila Marka Dutrouxe. Kritika tehdejšího vyšetřování mířila přímo do struktury belgické státní správy paralyzující sebe samu… Svérázný belgický státní systém, svérázná mentalita lidí, těžký stín ležící nad zemí od 19. století, kdy byla kolonie Belgické Kongo místem tak strašlivých masakrů, že jsou v Belgii dodnes tabu. To vše přežívá dodnes. Hlavní země Evropy je krásná, ale stíny nad ní se nedají rozehnat. Autor prožil v Belgii několik let a ve své knize předkládá českému čtenáři ojedinělý pohled na tuto zemi.

Emil Hruška (*1958, Mladá Boleslav) vystudoval práva (s pozdější specializací na právo průmyslového vlastnictví) a žurnalistiku. Po léta působil jako novinář a podnikový právník (mimo jiné v plzeňském holdingu ŠKODA). V rámci výkonu své profese pobýval v řadě zemí včetně Mongolska, Ruska, Srbska či Bulharska. Od roku 2004 se specializuje na problematiku Evropské unie a působí jako poradce některých českých poslanců Evropského parlamentu. Literární činnost a publicistika se často překrývá s jeho profesním zájmem. Je mimo jiné autorem knih Akce Zeppelin (1999), Pohoří divočáků (2002), Vražda profesora Lessinga (2003), Sudetoněmecké kapitoly (2008), Konrad Henlein – Život a smrt (2010), Převedu vás…Na onen svět! (2012), Boj o pohraničí (2013), Peripetie sudetoněmeckého principála (2014), Pán protektorátu. K. H. Frank známý a neznámý (2015), Aktovky v dějinách (2015), ale také povídkových sbírek My, hoši ze Sudet (2005, vyšlo zatím pouze německy pod názvem Das Pferd am Fallschirm, 2010) a Muž dvou rakví (2007). Publikoval také velké množství článků a odborných statí v českém a německém tisku.

Citace ze zajimavé recenze na knihu z webu Iletarutara.cz – Na tomto místě autor opouští zaměření knihy na Belgii a přichází s odhalením široce rozvětveného projektu armády „stay-behind“, v jehož rámci se měly pod velením NATO a s vědomím vůdčích politiků napříč generacemi, zeměmi i politickým spektrem v západní Evropě organizovat tajné armády určené pro partyzánskou činnost v týle nepřítele v případě sovětské invaze. Časem se však tyto jednotky, budované mimo o jiné za účasti bývalých členů SS, údajně vymkly kontrole a řadou útoků připsaných levicovým bojůvkám se snažily vyvolat v západních zemích chaos a obavy veřejnosti, které by vedly k omezení občanských svobod a k posílení vlivu mocenských uskupení na tento projekt napojených. Martin Liška.

Název: Stíny nad Belgií
Autor: Hruška, Emil
Vydavatel: Epocha
EAN: 9788075570581
ISBN: 978-80-7557-058-1
Popis: 112 stran, 14,8 × 21,2 cm

Přejít nahoru