Okamura: Přinášíme potřebné zákony, ale vláda je ignoruje!

Podle něj by Sněmovna místo prodloužení nouzového stavu měla přijmout několik zákonů, které by ochránily nejzranitelnější skupinu – jde například o seniory. Okamura tvrdí, že všichni ostatní by se měli pomalu vracet k životu před pandemií. “SPD říká, že by měla vláda nechat žít a pracovat při základních opatřeních asi 80 procent populace, která není mezi ohroženými a rizikovými skupinami. My říkáme, aby se otevřely školy.”

Okamura ve vysílání zopakoval, že už od začátku koronakrize nabízí vládě alternativu v podobě novel tří zákonů. “Je to zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o zadávání veřejných zakázek a zákon o ozbrojených silách. Nebylo by to nadlouho. Ve stavu legislativní nouze probíhá přijetí zákona ve Sněmovně v dobré situaci třeba jenom hodinu. Během jednoho krátkého odpoledne tak můžou být naše návrhy přijaty a je potřeba se ptát, proč vláda tyto návrhy SPD dlouhodobě nechce,” dodává Okamura s tím, že ve stavu legislativní nouze může novely​ předkládat právě jen kabinet.

Přejít nahoru