Jako žijící muž, žena, chlapec nebo dívka na této planetě a v této svéře fyzické/materialní existence máme právo které je neodmutelné. Je to jednoduše právo na život. Říká se tomu také „přirozené právo (natural law)“. Ve své podstatě je to právo na životní suverenitu, svobodu vyjadřování, volného pohybu, shromažďování, na obstarání živobytí, na přísun vody a jídla, na dýchání vzduchu a na vedení svobodného a důstojného života. Toto právo Vám nemůže být odejmuto nikým a za žádných okolností kromě tedy jediné, v případě že tyto práva budete odepírat jinému žijícímu muži, ženě chlapci či dívce.

 

Toto přirozené právo dostává jakousi hmotnou podstatu v podobě Ústavy, Občanského zákoníku a Listiny základních práv a svobod. Více informací zde:

 

 

 

 

 

Problém je v tom že lidé byli indoktrinováni v systému který tyto informace neodhaluje ba je přímo zatajuje. Právní systém každého státu je postaven ne na tom aby byl spravedlivý pro lidi ale aby chránil stát a jeho agenty (vymahače a úředníky). V současné době se nám to ukazuje jako zcela evidentní záležitost.

 

Státy jsou registovány jako korporace (1), také jejich úřady, instituce dokonce i politici. Agenti státu (veřejní činitelé) registrují občany jako legální fikce/svěřenecké fondy (CESTUI QUE TRUST) vystavením rodných listů a tak se vytváří legální systém stojící na principu komerce. Účelem tohoto systému je vás zavázat kontrakty k plnění různých finančních závazků. Všichni tito veřejní činitelé podílející se na celé té legální pantomimě jsou agenti pracující pro stát (korporaci) včetně vašeho obhájce který o tom pravděpodobně ani neví jelikož prošel idoktrinačnim systémem který si své agenty pěstuje do těchto pozic.(2)

 

Policie a soudce se s vámi snaží navázat kontakt/kotrakt tak že chtějí (potvdit) vaše jméno a další údaje. Tím že jim dáte nebo potvrdíte své jméno se ztotožňujete s legální fikcí (rodným listem) který vytvořil a vlastní stát a vy jste jejím věřitelem/správcem a tím pádem zodpovídáte za všechny přestupky a dluhy které se k této fikci vážou. Korporace (legální fikce) je neživá entita (corpse=mrtvola). Nelze vytvořit kotrakt mezi neživou entitou a žijícím člověkem. Proto je třeba si stát za právy žijícího člověka ne se ztotožňovat s legální fikci která je vytvořena institucemi a tak podléhá různým nařízením které tyto instituce vytvářejí. Agenti korpoarce státu (policie, soudci) s vámi potřebuji uzavřít kotrakt (i verbální) aby s vámi mohli naložit po svém.

  Počty nakažených s Covid-19 jdou strmě nahoru! = VELKA LEZ a dezinformace. PCR test není určen k diagnostikaci nemocí

 

Kolují videa na internetu z Anglie (<a

, Austrálie

ci z USA

jak lidé kteří to znají odmítají navázat kontakty s policí tak že je jednoduše ignorují či jim evidentně říkají že nemají zájem o jejich interakci či navázání kontraktů. Nemají totiž žádné právo Vám (jako živé entitě) šlapat po vašich právech jestli nemají pádný, řádně artikulovaný a dokazatelný důvod že jde o kriminální čin, že děláte nebo máte v plánu udělat něco kde může dojít k poškození a újmě na zdraví nebo poškození někoho majetku. To že nemáte na sobě roušku nebo jedete za vaší maminkou na návštěvu není čin trestný který by ‚evidentně‘ vystavoval ostání v ohrožení. To že říkal nějaký pán v televizi že tady je virus který zabíjí lidi není dost dobrý důkaz na to aby vás policie zatkla za to že „potencionálně“ tento virus přenášíte. Žádné množství potencialit neustanovuje určitost. Speciálně v momentální době kdy lži a manipulace slouží jako nástroj k vymazání všech našich práv a svobod.

 

Dochází ke stále větším a drsnějším zásahům do našich práv a svobod. Není to jenom ze strany výkonných orgánů, z řad policie a soudů ale i ze strany zaměstnavatelů, nemocničních zařízení ale i dokonce z řad lidí kteří nemají ponětí o jejich právech, nectí je a vymáhají pošlapání práv lidí ostatních. Jsou způsoby jak se tomu bránit. Když po Vás vyžaduje zaměstnavatel, škola, nebo nemocniční zařízení aby jste se testovali nebo nosily roušku, což zcela určitě povede k tomu že v brzké době budou vyžadovat abyste se i očkovali, tak na to můžete zareagovat následně.

 

První způsob je že si ustanovíte pozici žijícího muže/ženy a budete evokovat vaše práva, „práva přirozená“ neboli práva která jsou ustanoveny v Deklaraci lidských práv a nebo v Ústavě státu a jejich nabídku/požadavek na základě těchto práv odmítnete. Další způsob, o něco chytřejší a více ctěný v prostředí právním je že zůstanete „v pozici cti“ a přesunete důkazní břemeno na stranu toho kdo vám předkládá své požadavky. To uděláte tak že na požadavek (nabídku) zaměstnavatele zareagujete přijetím ale pouze při splnění vašich podmínek. Takto váš zaměstnavatel nemá právo Vás propustit jelikož jste přijali jeho nabídku a zůstáváte v pozici čestného vyjednávání. Příklad uveden níže.

  Tomio Okamura: Jaký byl ve skutečnosti Václav Havel? Své nejbližší – Olgu i Dagmar, kontinuálně podváděl. Obklopil se přáteli, kteří uměli výhodně privatizovat státní majetky – Bakala, Schwarzenberg, Kocáb...

 

Za poslední rok se svět změnil v mnoha směrech. Momentální dění nám dalo jasně na jevo že neznalost našich práv a ignorance jejich pošlapání a úbytku nás vede do budoucnosti která nevypadá zrovna světlé. Jestli čekáte na politiky (kromě pár čestných jedinců kteří si zaslouží zmínění jako je Lubomír Volný a Marián Bojko) nebo další experty a doufáte že se vašich práv někdo zastane tak toho se nedočkáte. Ty už prodali jak svou duši, tak i Vás. Lidé musí pochopit kdo opravdu jsou, jakou mají v životě úlohu a co je v životě důležité. Je důležité si uvědomit že suverenita a svoboda má větší hodnotu než bezpečí, zdraví i dokonce samotný život. Takové smýšlení by poté mohlo vést ke krokům které přinesou velké pozitivní změny, k tomu že se konečně vymaníme ze sytému otroctví který nás tady všechny sužuje už pěkně dlouhou dobu.

 

„Jen jedna věc je cenná na světě – aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti.“

Marcu Aurelius

Autor: PS

Zdroj:

(1) Italie: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52782/000134100419000447/0001341004-19-000447-index.htm

Jamaica: http://edgar.secdatabase.com/1046/119312505086652/filing-main.htm

Madarsko: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000889414/000110465920109205/tm2031726d1_18k.htm

(2) https://www.bitchute.com/video/igcz9E1Px8dJ/


Zřeknutí se odpovědnosti:

Nic z výše uvedeného není zamýšleno jako právní poradenství, ale pouze pro vzdělávací účely. Březen 2021

 

Komentáře