Pod nátlakem nejrůznějšího druhu na nás globalisté nanutili tak zvané očkování, které sice žádné očkování není, protože nesplňuje základní předpoklady pro očkování, což je ochrana proti dané nemoci a zábrana jejího přenosu. Teď by rádi věděli, jak daleko se jejich jedy a manipulační látky, k těmto injekcím přidané, dostaly. Chtějí vědět, jestli očkovaní stále ještě tyto látky mají a v jaké formě a také chtějí vědět, jestli se jako nákaza roznesly i mezi neočkované, jak plánováno.

Bohužel, je ještě příliš mnoho těch, kteří si naivně myslí, že když jsme tak neuvěřitelně a pod nejrůznějšími tresty nuceni přijmout tuto injekci, že je to v náš prospěch. Kdyby to bylo opravdu pro nás dobré, tak to lidé instinktivně vycítí a nebude potřeba nikoho nutit.

Sledováním vládních pohledávek v Americe je možno zjistit, že Oddělení pro zdraví (Fauci) letos v červenci vypsalo konkurs na nové laboratorní zařízení, které by bylo schopno zjistit přítomnost pMLV-SARS-CoV-2 Luciferase pseudoviru v lidech. Tento umělý pseudovirus je schopen připojit se k našemu DNA a změnit genetický základ člověka tím, že infikuje patřičné části našeho DNA a tím změní jeho charakteristiku.

Luciferase je obsažen v očkováních a globalisté teď chtějí zjistit, jak moc se rozšířil mezi populaci. Proto plánují testovat jak očkované (nebo aspoň ty, kteří tento zásah přežili), tak i neočkované, ve snaze zjistit, jak moc se i mezi nimi součásti očkování rozšířily přenosem z očkovaných, neboli nákazou. Testování má začít v Americe na podzim, tohoto roku. Samozřejmě, výrobci falešných „očkování“ už mají připraveny další injekce, které mají podpořit přeměnu očkovaných na ještě dokonalejší polo-lidi a ještě spolehlivěji zajistit rozšíření škodlivého materiálu na neočkované.

Nám bude s určitostí řečeno, že minulý PCR test byl opravdu velmi špatný a proto že vyvinuli nový test, který je daleko lepší, daleko přesnější a kdovíco jiného. Ale ve skutečnosti budou pátrat pouze po tom, jak moc se jejich jedy a manipulativní elementy z očkování rozšířily mezi populaci. Pokud ovšem v testu samotném nebude další, přídavný škodlivý materiál, tak jako se nacházel v testu minulém.

Rovněž bude snaha vyhodnotit stav chromosomu č. 8, na který je jak „očkování,“ tak i PCR test zaměřen. Chromosom 8 je ve spojení s naší imunitou a s nervovým systémem, což zahrnuje i hlavní defensin (DEF) soubor genů, včetně MCPH1, což je gen, který je považován za podstatný v evolučním vývoji našich mozků. Jestliže je vakcína na tento chromosomu zaměřena, tak to spolehlivě není k našemu prospěchu.

Není to vůbec žádné očkování

Dr. Lee Merritt potvrzuje, že současné vakcíny nejsou žádná očkování, protože nejen že neochrání proti dané nemoci, ale stejně tak nezamezí přenosu jak nemoci, tak i očkování. Toto „očkování“ způsobuje výrobu přesně těch látek, které dělají lidi nemocné a na které postupně zemřou. V Israeli se více než polovina všech úmrtí sestává z plně očkovaných – je to potom nějaká ochrana? Zjevně ne!

Jak moc můžeme věřit kterémukoliv očkování, když tato už od 1940. let obsahovala opičí SV-40 virus, což je rakovinotvorná látka, která tam byla záměrně přidána a které zjevně vděčíme za rozšíření rakoviny po světě. V začátcích minulého století lékaři rakovinu skoro neznali.

Jen pro porovnání, úmrtnost na ostrově Malta a v Albánii začala letos v létě klesat. Pochopitelně, chřipky na slunci neprosperují. Úmrtnost v Albánii zůstala nízká, protože neočkovali. Zato Malta, která je jedna z nejvíc očkovaných zemí na světě, má vysokou úmrtnost na Covid. Není čemu se divit, v celostátním očkovacím pokusu v Israeli bylo zjištěno, že když se starší lidé nechají očkovat, tak mají 40x větší možnost zemřít na Covid. To proto, že jejich imunitní systém není schopen zvládnout takový nátlak.

Také možnost přenosu očkování z člověka na člověka je velmi nebezpečná. Sice se nezdá, že můžete očkování „chytit“ když jdete do obchodu. Ale jestliže žijete s někým, kdo byl očkován, anebo pracujete v malé, těsné kanceláři s očkovanými, pak je zde opravdu pravděpodobnost, že očkování dostanete. Neočkované děti onemocní, když jdou do školy, kde jsou v přímém styku s očkovanými. Ani roušky, ani distancování tomu nezabrání, což by mělo být touto dobou už konečně známo. Také neočkovaná babička nemůže infikovat děti, protože tyto mají perfektní imunitní systém. Stejně tak děti nejsou schopny nakazit babičku nebo dědu, protože jejich imunitní systém zničí zárodky každé nemoci celkem okamžitě. Ale jestliže se babička nechá očkovat a přijde do styku s vnoučaty, tyto budou sterilní (neplodné) na život.

Americké FDA (Federální administrace léčiv) vydalo oběžník již v r. 2015, ve kterém říkali, že přenos očkování je možný v období do 10 týdnů po vpichu. Mají za to, že k přenosu nedochází vzduchem, ale dotekem a skrze tělesné tekutiny. Ovšem nikdo neví co je přenášeno – je to genetický materiál, nebo viry, či něco jiného, co neznáme?

Děti nejsou chřipkou, ani koronavirem v žádném směru ohroženy. Ale jestliže jsou očkovány, pak ztrácejí schopnost ubránit se nemocem. Očkováním je ve skutečnosti zabíjíme.

Další ohrožená vrstva je na příklad americké vojsko. Za rok 2020 měl veškerý americký vojenský personál 20 úmrtí na Covid. Přesto jsou v současné době násilně očkováni a už se vyskytují četné případy myokarditidy a úmrtnost dostahuje 6%. Samozřejmě, že s nemocnou a nefunkční armádou je Amerika vydána na pospas komukoliv, kdo si umíní tam vtrhnout. I pár domorodců s oštěpy a sekerkami, kteří by se tam připlavili na člunech, vydlabaných z kmenů stromů, by ji dokázali převzít. V Australii, která má asi 25 milionů lidí, měli 9 úmrtí na Coronu a kvůli tomu nařídili povinné očkování. Takže bych se ptala – je toto normální, anebo je to opravdu genocida, jak je podezříváno?

Mimo krevních sraženin a myokarditidy se rovněž začaly vyskytovat nádory. My všichni máme v sobě geny, které dokážou způsobit nádory a nejrůznější nemoci, ale tyto se většinou neprojeví, než když k tomu vysloveně nedostanou příležitost. A protože vakcíny dodají do našeho DNA kód, který vyřadí imunitní systém z funkce, což je nutné k tomu, aby naše těla přijala cizí genetický materiál, pak mají všecky nádorové a rakovinové geny volné pole.

Další nebezpečí je plicní hypertense, způsobená mikro-sraženinami, což je smrtelná záležitost. Mikro-sraženiny, které tato očkování způsobují v srdci a v plicích způsobí, že očkovaní ztratí energii, jsou věčně zesláblí a unavení. Přítomnost mikro-sraženin není možno zjistit pomocí MRI skenu; k tomu účelu je nutno použít D-Dimer test.

Výrobci očkování dobře ví, jak moc škodlivé jejich produkty jsou. Nakonec Pfizer sám nepožaduje po svých zaměstnancích aby se nechali očkovat. Sázejí pouze na to, že jsou ze zákona imunní proti soudům. Celosvětově, tyto farmaceutické firmy vymáhají na zemích, kam své jedy dodávají smluvní přísliby, že i tam, v cizině, budou imunní proti soudním řízením. Jsou dokonce tak drzí, že vydírají vlády jiných zemí tím, že po nich chtějí příslib, že koupí vakcíny, které si objednali, i když tyto nebudou doručeny včas a i kdyby byl objeven jiný, účinnější způsob léčby. Rovněž požadují zástavy ve formě vládních budov, vojenských instalací a podobných zařízení. Tady se nejedná o ochranu proti nemoci; tady jde o válku proti lidem!

Už to samotné by mělo jednotlivé vlády donutit, aby si dobře rozmyslely, než od takových lumpů něco objednají a aby nevěřily ani jejich produktům. To, že tomu tak není může mít důvod pouze ve dvou příčinách: buď je většina světových vlád tak hloupá, což určitě není možné, anebo jsou to podplacení vlastizrádci.

Očkovaní jsou mnohem více nemocní než neočkovaní

Dr. Kobi Haviv z Israele říká v televizním vysílání, že 85-90% všech hospitalizovaných jsou plně očkováni. Očkování také rapidně ztrácí na účinnosti (mělo vůbec kdy jakou?) a jsou vážné problémy s tím, že jeden pacient dokáže nakazit celou řadu lidí.

Stejné zprávy přicházejí z Australie, kde vládní zdravotní úředníci přiznávají, že minulý měsíc byly všecky případy hospitalizace na Covid až na jednoho jediného člověka, očkovaní lidé. To znamená, zhruba 99,999% všech přijetí do nemocnice jsou očkovaní?

Státně ověřený terapeut z Havaje, Abrien Aguirre je pohoršen tím, že media neříkají pravdu o Covidu a o testování. On sám pracuje pro největší domov důchodců na Havaji a předtím fungoval na několika místech, vyhrazených pro pacienty s Covidem. Říká, že jakmile lidé testují pozitivní na Covid, pak jsou jejich jiné nemoci ignorovány a tito jsou zařazeni do Covidového oddělení. I v nemocnicích, lidé tam přijdou s infarktem, se srdečními problémy, nebo s jinými nemocemi a to všecko je ignorováno, když testují pozitivní na Covid.

Na Covidovém oddělení se jim nedostane žádného ošetření. Prostě je dají na lůžko a nechají je, aby se uzdravili sami na svých. To proto, že je neustále propagováno, že proti Covidu nejsou žádné léky, pouze očkování. Účinné léky byly dokonce zakázány, protože ta snaha je nanutit na všecky očkování. S takovou péčí se jen málo pacientů uzdraví, hodně z nich to nepřežije.

Personál Covidového oddělení, kde tento člověk pracoval, se sestával z jedné ošetřovatelky, dvou pomocníků a dvou fyzikálních terapeutů (cvičitelů). Žádní lékaři, žádní speciálně cvičení pracovníci. Ti, kteří měli zápal plic, nebo chřipku, nesměli dostat žádné léky, žádná antibiotika, nebo protivirové přípravky, které jsou za normálních okolnosti předepisovány.

Abrien Aguirre podotýká, že problém s PCR testem je větší, než si lidé myslí. Tento test totiž nedokáže rozlišit mezi různými viry. Takže každý virus, který najde, je pro něho dost dobrý. A už vůbec nedokáže vyhodnotit, jestli se jedná o vir živý, účinný, či ne. I sám vynálezce PCR testu toto říkal, ale nikdo na něho nedal. A pak záhadně zemřel. Jaká to náhoda!

Aguirre byl rovněž svědkem toho, jak účetní oddělení v nemocnicích mění účtovací kódy nemocí, na které pacienti umírají z čehokoliv, co bylo udáno lékařem, na Covid. Takže veškerá úmrtí jsou na Covid, ať jsou to srdeční infarkty, mozkové mrtvice, nebo zlomeniny. Také nezáleží na tom, jestli zemřelý testoval na PCR testu jako pozitivní nebo ne, všecko je to Covid. To proto, že za Covid jsou příplatky, kdežto za jiné nemoci ne.

Sám zkoušel o těchto podvodech uvědomit vládu města, vládu státu, místní politiky, ale nikdo nemá o tyto informace zájem. Když psal dopisy a e-maily, nikdo mu neodpověděl.

Že následky „očkování“ jsou mnohem horší než nemoc sama bychom už touto dobou měli vědět. Vědecké shrnutí dvou odborníků, z nichž jeden je počítačový expert na prestižní MIT Universitě v Cambridge a druhý je naturopat, léčící hlavně rakovinu, je přiloženo ZDE.

Patolog shrnuje, co očkování způsobuje

WHO (Světová organizace pro zdraví, soukromá korporace) zakázala celosvětově pitvy těch, kteří zemřeli na Covid. Proč asi? Zřejmě nechtěli, aby se přišlo na to, o co doopravdy jde, co byla skutečná příčina smrti a co proti tomu dělat. Takže kvůli tomu (a kvůli zákazům některých účinných léků) medicína nemohla přijít na nic, co proti Covidu použít.

A pak začali očkovat. Očkování napadá hlavně srdce a ledviny. Když je srdce infikováno, buňky odumírají. Tyto buňky nejsou ničím nahrazeny, zůstane po nich pouze jizva a ublížení na srdci na celý zbytek života. Ledviny potřebují krev, aby cirkulovala, potřebují abychom volně dýchali a močili. Když tyto tři věci jsou omezovány, člověk zemře. Nano-tuky v očkováních se soustředí hlavně ve vaječnících a ve varlatech, což znamená, že očkovaní jsou zároveň sterilizováni a zůstávají na zbytek života neplodní.

Když dostanete tak zvané očkování proti Covidu, váš imunitní je systém vyburcován na maximum a mnoho lidí na to zemře. Neexistují dlouhodobé studie těchto vakcín. Dokonce i testy byly zfalšovány tím, že jak skutečně očkovaní, tak i kontrolní skupina, která má správně dostat neškodnou látku, všichni dostali očkování, takže reakce byla stejná. Ty injekce to jsou, které vytvářejí variace nemoci. Delta variace postihuje pouze očkované. Očkování vyšine imunitu a tělo se nemůže bránit dalším nemocem. Jak dlouho bude tato změna trvat, nikdo neví. Je pravda, že nejrůznější těžké nemoci zasahují hlavně ty očkované – za posledních 6 měsíců došlo k obrovskému nárůstu rakoviny.

Že očkování obsahuje i implanty, o kterých očkovaní nejsou uvědoměni – stejně jako nejsou uvědoměni o mnoha dalších škodlivých a přímo jedovatých látkách, o tom už bylo psáno. Na videu můžete vidět, jak se podařilo jeden takový implant odstranit. Video ZDE.

Úmrtnost na Covid je mnohem nižší

Profesor Michel Chossudovsky píše, že kdyby nebyly záměrně změněny směrnice pro hlášení úmrtí na Covid a kdyby byly dodržovány dřívější, před-panikové podmínky pro jejich hlášení, celková úmrtnost by klesla na asi 9,8% současných čísel. A to ještě není jisté, jestli by vůbec jaká úmrtí na Covid byla, když vezmeme v úvahu nefunkční PCR testy.

I samo CDC (Center pro kontrolu nemocí, soukromá organizace) hlásilo, že 94% všech úmrtí na Covid měli další přídavné nemoci, které byly v průměru 2,6 přídavných nemocí na každé úmrtí. To znamená, že to všecko byli velmi nemocní lidé! K tomu musíme přičíst skutečnost, že koronavirových chřipek je více druhů, které nespadají pod název Covid-19. Takže kdyby byly odečteny ještě tyto případy, kolik asi zemřelých na skutečný Covid-19 by bylo? Snad žádný?

Současné vedení Ameriky pod nevoleným presidentem Bidenem šlo dokonce tak daleko, že nařídili, že lékaři smějí používat pouze tři důvody pro úmrtí: 1.Covid-19, 2.Změnu klima, 3.Rasismus, anebo všecky tři dohromady. Nemyslím, že je to pouze špatný vtip.

Biden se prý k tomu vyjádřil, „poslouchejte, lidi, takhle je to mnohem snadnější.“ A údajně se vyskytli někteří, kteří k těmto třem důvodům chtěli přidat další dva: Trump a homofobie, neboli odpor proti homosexuálům. Člověk neví, jestli se má smát, nebo plakat.

Dr. Zelenko se zastává dětí

New Yorkský lékař, Dr. Vladimir Zelenko úspěšně léčil a vyléčil 6 000 pacientů, mezi nimi i presidenta Trumpa a právníka Rudy Giuliani. Také zacvičil do jeho metod léčby stovky jiných lékařů, kteří dále učili další a další zdravotníky. Dr. Zelenko léčí hlavně tím, že drží lidi mimo nemocnice. Neradí nikomu jít do nemocnice – je zjevné, že má své vlastní, trpké zkušenosti. Jeho léčba Covidových pacientů, i těch očkovaných, již byla popsána v minulém článku.

Dr. Zelenko říká, že očkovat dítě může jen ten, kdo věří na dětské oběti. Ty děti, které se uzdravily z korony bez jakýchkoliv léků, těch bylo 99,995%. Podle něho, miliony dětí zemřou na tato „očkování.“

Říká, že: „Pokaždé, když hodnotíte nějaký lék, musíte ho studovat ze tří náhledů: je bezpečný? je účinný? je zapotřebí? Předně musí existovat zdravotní nutnost. Jen proto, že máte možnost nějaký lék použít, to neznamená, že ho musíte použít.“

Podle něho jsou všechny dnešní vlády jako Josef Mengele, protože dovolily, aby byly prováděny pokusy na jejich vlastních lidech. (Josef Mengele byl lékař, který za nacistického Německa dělal drsné pokusy na lidech v koncentračních táborech. Po skončení války přešel do Ameriky, kde v těchto pokusech pokračoval a vedl státem podporované programy na mytí mozků, vytváření rozdvojení osobnosti a jiné, velmi neetické a nelidské akce).

Dr. Zelenko ví, že tím, že varuje lidi, dává v sázku svůj život, svoji kariéru lékaře, svoji dobrou pověst a také finance a rodinu. Je zásadně proti obětování dětí a věří, že Bůh tady na zemi každého člověka zkouší. A toto je ten test. Ti, kteří to všecko provádějí jsou sociopati. Vlády nám otevřeně a nestydatě lžou a statistické informace o škodlivosti vakcín jsou zkreslené.

Děti tím vším trpí nejvíc

Nejen že jim nesmírně škodí nošení roušek v období, kdy jejich vyvíjející se mozky potřebují veškerý kyslík, který je možno dostat. Nedostatkem kyslíku odumírají mozkové buňky a tyto již nikdy nejsou nahrazeny. A ještě ke všemu je nenormální šílenci chtějí očkovat proti něčemu, co není ani prokázáno, že existuje.

Současná studie 672 dětí, narozených v období tak zvané „pandemie,“ kterou provedla prestižní Brown Universita v Americe zjistila, že tyto děti mají nižší IQ (inteligenční quotient) a omezené kognitivní funkce. Za důvod pro tento pokles je považován nedostatek styku s venkovním světem a s jinými lidmi. Ale také jsou za tím určitě i roušky, které způsobí podstatné snížené množství kyslíku matce v těhotenství, psychické napětí a nejistota rodičů, což vytváří neuspokojivou domácí situaci a všecko ostatní, co tato nesmyslná a ničím nepodložená opatření proti nějaké dávno zaniklé chřipce způsobila.

Takže tam, kde měly dříve děti ve stáří od 3 měsíců do 3 let 100 bodů, bylo dnes naměřeno 78, což je skoro o čtvrtinu méně. Studie byla provedena na bílých dětech; je očekáváno, že děti z horších socio-ekonomických podmínek na tom budou ještě hůře.

Bylo očkování vždycky škodlivé?

Ano, bylo, ale neřekli nám o tom. Tajili to před námi. Očkování lidí je založeno na chybné logice a funguje výhradně jako škodlivý vliv. Absolutně nic kladného není očkováním docíleno a nejen že ochrana proti nemoci je veškerá žádná, ale ještě tento cizí a škodlivý zásah způsobí přecitlivělost na další nemoci. Takže jsme – aniž bychom to pozorovali – s každou generací víc a víc nemocní.

V současné době byly uvolněny 30 let staré vládní dokumenty o očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Tyto dokumenty dokazují, že celou tu dobu anglická vláda dobře věděla, že očkování způsobují neurologickou poruchu, zvanou Subakutní sklerotizující panencefalidu. Je to postupující neurologická porucha centrálního nervového systému, která se projevuje výbuchy vzteku, nespavostí, popleteností, křečovitostí, špatnou pamětí a ztrátou předtím nabytých intelektuálních znalostí, špatným chápáním a celkovou neurologickou degenerací. Dále způsobuje hluchotu, leukemii a trvalé ublížení na mozku. Toto někdy postupuje až ke komatu a lidé umírají na selhání srdce, nebo neschopnost mozku kontrolovat jejich autonomický nervový systém. Jedním z následků této nemoci je rovněž autismus.

V r. 1972 sestavili v Anglii skupinu odborníků, která měla celý problém prostudovat. Zjevně v té době dosahoval počet obětí těchto očkování příliš velkého počtu. I v Americe bylo zhruba ve stejné době pátráno a výsledky byly označeny jako „Ne pro zveřejnění.“ Nechtěli nás o tom informovat a dále se očkovalo jako předtím. A pak všecky tyto zprávy zůstaly někde uzavřeny na celých 30 let.

Tolik pro jakékoliv očkování.

zdroj: Voxpopuliblog.cz

Komentáře