Nová varianta Omikron vystrašila vědce. Jak se proti ní chránit?

Omikron byl poprvé izolován v Jihoafrické republice a má několik mutací, které mohou mít vliv na jeho šíření a závažnost onemocnění, jež způsobuje. Spike protein, který je zodpovědný za průnik virové částice do buňky, totiž v případě Omikronu obsahuje až 30 pozměněných částí. Všechny varianty Covid-19, včetně celosvětově dominantní varianty Delta, mohou způsobit onemocnění nebo smrt. Prevence je v tomto případě klíčová.

 

Za účinné bojovníky proti koronaviru jsou považovány polyfenoly, které mají na virus ihibiční účinek. Tyto látky najdeme například v ústních a nosních sprejích Virostop. Sloučeniny obsažené ve sprejích ochraňují sliznici člověka a zabrání průniku nebezpečných částí viru dále do organismu.

 

„Polyfenoly se váží na spike protein viru. Vazba je založena na fyzikálně-chemické povrchové vazbě související s elektrickým nábojem polyfenolů. Vazba je nejsilnější proti té části hrotového proteinu, která se nachází na spojnici dvou podjednotek, a která viru pomáhá vstoupit do hostitelské buňky. Tato oblast obsahuje sekvenci podobnou vícesytným aminokyselinám. Na základě dosavadních poznatků se jedná o velmi konzervativní proteinovou oblast a virové mutace na tomto místě neprobíhají. Na základě toho se předpokládá, že přípravek inhibuje
i mutace virů, protože mutace této proteinové oblasti by vytvořila neinfekční viriony, což by mělo za následek vyhynutí viru,“ uvedl MUDr. István Jankovics.

 

Tato tvrzení byla podrobena, potvrzena a prokázána in vitro studiemi vykonanými na variantě objevené ve Wu-chanu, britské Alfa variantě a indické Delta variantě. VIROSTOP je zároveň jedinou zdravotnickou pomůckou, jejíž účinky byly potvrzeny také klinickou studií na pacientech.

O společnosti

Skupina Herb-Pharma, která působí od 90. let, je holdingovou společností, do níž patří několik společností. Mateřská společnost Herb-pharma AG sídlí v Curychu ve Švýcarsku. Vyrábí léčiva, doplňky stravy, zdravotnické prostředky a kosmetiku. Společnost Herb-pharma AG se zaměřuje na výrobu přírodních a biotechnologických produktů. Provozuje vlastní vývojové a výrobní závody s týmem vědců, biologů, lékařů, farmaceutů a chemiků.

 

MUDr. István Jankovics, maďarský virolog a klinický mikrobiolog

Působil jako hlavní odborník při vývoji přípravku VIROSTOP. Je maďarský mezinárodně uznávaný vědec, lékař, virolog a mikrobiolog. Chřipkovým virem se zabývá od roku 1979, kdy získal lékařský titul. Podílel se na výrobě a kontrole chřipkových vakcín. Během své vědecké kariéry působil na vídeňské univerzitě na katedře virologie a také na oddělení biotechnologie v Pasteurově institutu v Paříži. V roce 2011 zastával funkci hlavního lékaře Národní chřipkové laboratoře WHO. Deset let pracoval také v Národním centru pro veřejné zdraví a Národním centru pro epidemiologii v Budapešti, kde zastával vedoucí funkce. Od roku 1989 řídil epidemiologický a virologický dozor nad virem chřipky v Maďarsku. Je držitelem několika prestižních ocenění.

Přejít nahoru