Generál Petr Pavel je připraven kandidovat na prezidenta

Na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně jsem učil v letech 1986 – 1992. Ještě
v září 1989 ve funkci velitele skupiny a předsedy ZO KSČ ve skupině 27 budoucích
armádních špionů, v tříletém tajném kurzu, na VAAZ v Brně, navrhoval vyloučit z KSČ
spolužáky, kteří s ním studovali ve skupině a kteří odmítli podepsat Antichartu. Petr Pavel
je veden v seznamech Státní bezpečnosti jako agent pod krycím názvem Pávek.

A po roce 1989, někdy v letech 1993-1994, se nechal doslova koupit druhou stranou a
proto měl raketovou kariéru v AČR, když byl prosazen do nejvyšších velitelských funkcí v
Armádě ČR, včetně do funkce Náčelníka GŠ AČR a Předsedy vojenského výboru NATO!
Fakticky to však byla a stále je jen cílená zpravodajská operace a mediální příprava na
prezidenta ČR!

Pokud bude prezidentem zvolen, tak to bude unikátní případ, kdy dvojnásobný agent (do
roku 1989 agent komunistické státní bezpečnosti a poté i agent jisté mocnosti) se
propracoval až do nejvyšších vojenských a politických funkcí! Akorát musíme počítat s
tím, že bude i ve funkci prezidenta ČR svým řídícím orgánem nadále řízen. A v koho
zájmech? Na to nechť si každý odpoví sám.

Generál Pavel je připraven kandidovat na prezidenta. Řekl, že vstup do KSČ byla jeho
chyba. Pro ty, kteří by tě snad chtěli volit, Pavle, jenom drobnou vysvětlivku jak to
chodilo. To neokecáš jenom tím, že řekneš, že to byla „moje“ chyba. Kdokoliv z vysokoškoláků se do KSČ nemohl sám přihlásit. Museli Tě oslovit soudruzi z VÚ, kde jsi sloužil.

Ale žádní picmoši. Šajby dobře zapsané nejen na útvaru a odkonzultované na vyšším
velitelství, kam VÚ spadal.

Na přihlášce za kandidáta KSČ jsi musel mít dva ručitele, soudruhy, kteří tě museli
vychválit nejen jako vojáka, ale zejména aktivního a příkladného člena SSM. Tam rovněž
bylo, že jsi vyrovnaný s náboženskou otázkou, nemáš nikoho na Západě a jsi zárukou
předpokladu dobrého komunisty. Součástí přihlášky bylo i kladné vyjádření Uličního
výboru KSČ tvého bydliště.

Musel jsi tam uvést důvod, proč chceš vstoupit do KSČ. Všichni jsme to tam uváděli a
nepochybuji o tom, že i ty, a to, že se chceme aktivní prací účastnit budování vyspělé
socialistické společnosti pod vedením KSČ a její hybné síly dělnické třídy a prohlubovat
nerozborné přátelství ze Sovětským svazem.

Dva roky jsi musel chodit na školení kandidátů KSČ. Po dvou letech jsi znovu vyplňoval
přihlášku za člena KSČ se stejným obsahem a dvěma ručiteli, kteří tam uvedli, že jsi se
osvědčit jako kandidát KSČ a jsi zárukou perspektivního komunisty, který bude hájit zájmy
dělnické třídy a pracující inteligence a bude vždy stát na principech marxismu-leninismu.
Na otázku jak hodnotíš události 21. srpna 1968, jsi odpovídal, že se jednalo o internacionální pomoc států Varšavské smlouvy, jinak by ses dostal do prdele,
a ne do KSČ. A nemohl bys velet pluku.

A těch otázek bylo na čtyři plné stránky formátu A 4, jak na přihlášce za kandidáta KSČ,
Stejně tak přihlášce za člena KSČ.

Mám to, bývalý Náčelníku GŠ NATO, taky za sebou, a ze mně vola nejde udělat.

A takových nás bylo 1,800.000 členů a kandidátů KSČ, k datu 1989.

Nepodepisuji se, neboť, pokud bys nějakou “zvláštní” náhodou byl zvolen, tak se budeš mstít, jak je Tvým zvykem!

Autor: Peter Konrád (nevím kdo je autor, ale hoax to nebude, vše se dá ověřit)

Přejít nahoru