Americký expert vyslovil, kvůli čemu může vymřít lidstvo!

Špecialista John Sotos z Národnej gardy Kalifornie v Sacramento predpokladá, že hlavnou hrozbou ľudstva je všadeprítomné rozšírenie biotechnológií, ktoré prinajmenšom za tisíc rokov povedie ku koncu civilizácie. Výsledky výskumu sú dostupné na stránke arXiv.org

Sotosom navrhnutý model tiež vysvetľuje Fermiho paradox (nepozorovateľnosť mimozemského rozumu). Podľa záverov experta, mimozemský rozum nie je na Mliečnej dráhe kvôli veľkému filtru a akékoľvek rozumné existencie za hranicami Slnečnej sústavy sa pravdepodobne zničili.

K podobným záverom Sotos došiel vďaka modifikácii Drakeovej rovnice (ktorá umožňuje určiť počet civilizácií na Mliečnej dráhe) tým, že do nej vložil nový faktor, ktorý súvisí so samozničením rozumného života pomocou biotechnológií. Podľa Sotosa, na rozdiel od technológií vytvorenia jadrovej zbrane, získava v posledných rokoch k manipuláciám za použitia génového inžinierstva prístup čím viac krajín a ľudí. Expert sa domnieva, že daná tendencia znamená zväčšenie počtu strán pripravených na dopredu naplánované alebo náhodné smrtiace použitie produktov biotechnológií.

Ako príklad Sotos rozobral štúdie v lekárskej databáze PubMed, ktoré sú v rámci projektu Cancer Moonshot 2020. V rámci daného programu, ktorý začal v roku 2016, je v pláne vyskúšať do roku 2020 na približne 20-tisíc dobrovoľníkoch prototyp vakcíny proti rakovine. V PubMed spočítal expert viac než 1,5 miliónov autorov, ktorí publikovali výskumy na tému Cancer Moonshot 2020, z ktorých približne 180 tisícom ľudí vyšlo minimálne päť prác.

Zvláštne obavy u Sotosa vyvoláva používanie genetických metód v personalizovanej medicíne. Expert uvádza, že to, čo uvádza vo svojej publikácii, “bezpodmienečne nemusí odrážať oficiálnu pozíciu amerického ministerstva obrany”.

(JRu, hlavnespravy.sk)

Přejít nahoru