Tato struktura mozku může růst příliš rychle u dětí, u kterých se vyvine autismus

Struktura mozku nazývaná amygdala roste příliš rychle u dětí, které jsou diagnostikovány s autismem ve věku 2 let, naznačuje nová studie.

Výzkumníci studie zjistili, že k tomuto nadměrnému růstu dochází mezi 6 a 12 měsíci věku, než jsou děti obvykle diagnostikovány s autismem. Zjištění, publikovaná v pátek (25. března) v časopise The American Journal of Psychiatry, naznačují, že terapie pro děti s vysokým rizikem autismu mohou mít nejlepší šanci na práci, pokud začnou v dětství.

“Náš výzkum naznačuje optimální čas pro zahájení intervencí a podporu dětí, u kterých je nejvyšší pravděpodobnost vzniku autismu, může být během prvního roku života,” uvedl vedoucí autor studie Dr. Joseph Piven, profesor psychiatrie a pediatrie na University of North Carolina v Chapel Hill.

Struktura mozku nazývaná amygdala roste příliš rychle u dětí, které jsou diagnostikovány s autismem ve věku 2 let, naznačuje nová studie.

Porucha autistického spektra (ASD) je vývojová porucha, která ovlivňuje, jak člověk komunikuje, interaguje sociálně, učí se a chová se, podle Národního ústavu duševního zdraví.

Amygdala je mandlová struktura hluboko v mozku, která se podílí na zpracování emocí, včetně pocitů strachu, stejně jako na interpretaci výrazů obličeje. Vědci již věděli, že amygdala se zdá být větší u dětí školního věku s ASD ve srovnání s dětmi bez ASD, ale přesně kdy toto zvětšení začíná, nebylo známo.

V nové studii vědci skenovali mozky více než 400 kojenců, včetně 270, kteří byli vystaveni vyššímu riziku vzniku autismu, protože měli staršího sourozence s tímto stavem; 109 kojenců s typickým vývojem; a 29 kojenců se syndromem křehkého X, genetickou poruchou, která způsobuje vývojové a intelektuální postižení. Děti podstoupily vyšetření magnetickou rezonancí ve věku 6 měsíců, 12 měsíců a 24 měsíců. Ve věku 24 měsíců bylo 58 (nebo asi 21%) ohrožených dětí diagnostikováno s ASD.

Vědci zjistili, že ve věku 6 měsíců měly všechny děti podobně velké amygdaly. Ale o 12 měsíců děti, u kterých se později rozvinul autismus, zvětšily amygdaly ve srovnání s dětmi, u kterých se autismus nerozvinul, a dětmi se syndromem křehkého X. A co víc, ti s nejrychlejším tempem růstu amygdaly měli nejzávažnější příznaky autismu.

“Čím rychleji amygdala rostla v dětství, tím více sociálních potíží dítě vykazovalo, když bylo diagnostikováno s autismem o rok později,” uvedl v prohlášení první autor studie Mark Shen, odborný asistent psychiatrie a neurovědy na UNC Chapel Hill.

Vědci předpokládali, že časné problémy s vizuálním a smyslovým zpracováním informací v dětství mohou klást důraz na amygdalu, což vede k jejímu nadměrnému růstu. (Amygdala přijímá signály z vizuálního systému mozku a dalších smyslových systémů, aby detekovala hrozby). Píše portál Livescience.

Studie zjistily, že děti, které jsou diagnostikovány s autismem, mají problémy jako děti s tím, jak věnují pozornost vizuálním podnětům.

Intervence u dětí s vysokým rizikem autismu by se mohly chtít zaměřit na zlepšení vizuálního a jiného smyslového zpracování informací u dětí, řekl Piven.

Přejít nahoru