Dopravce Deutsche Bahn musí nabízet genderově neutrální formy oslovování podle nařízení soudu

Vyšší zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem rozhodl, že společnost Deutsche Bahn, musí při nákupu jízdenek nabízet zákazníkům možnost volby třetího pohlaví, informuje server Remix a deník Frankfurter Rundschau.

Soud ve shodě s rozhodnutím soudu nižší instance konstatoval, že společnost by neměla vyžadovat, aby si lidé, kteří se neidentifikují jako muž nebo žena, vybírali mezi dvěma klasickými kategoriemi pohlaví, uvedla televize NTV. Deutsche Bahn má šest měsíců na to, aby nové rozhodnutí implementovala, jinak se může odvolat k ústavnímu soudu, který je nejvyšším soudem v Německu.

Rozhodnutí přišlo na základě žaloby podané ženou, která se označila za „nebinární“. V jejím rodném listě byl uveden údaj o pohlaví „neurčeno“ a zákaznice se cítila při nákupu karty BahnCard diskriminována, protože si ve formuláři musela vybrat mezi kategoriemi muž a žena.

Žalobce v tomto případě požadoval po společnosti Deutsche Bahn předběžné opatření a náhradu škody. Okresní soud se případem zabýval loni v srpnu a rozhodl, že online formulář při nákupu Bahncard představuje diskriminaci ve smyslu obecného zákona o rovném zacházení. Žalobce však neměl nárok na odškodnění. Společnost Deutsche Bahn se proti rozhodnutí odvolala.

Na začátku prosince 2020 se nižší okresní soud ve Frankfurtu nad Mohanem ohradil proti zákaznickým formulářům společnosti. Nutnost volby mezi možnostmi muž a žena byla diskriminační pro osoby, které se necítí být příslušníky žádného z pohlaví, rozhodl nižší soud. Soud rovněž doporučil, aby společnost Deutsche Bahn upustila od používání oslovení podle pohlaví a zvolila neutrální pozdrav, například „Dobrý den,“ informuje Frankfurter Rundschau.

Přejít nahoru