V největším (a jediném) učilišti na Vsetíně nepřijali letos do učebního oboru ZEDNÍK ani jednoho učně!!! Je bída o zedníky, instalatéry, opraváře všeho druhu, kominíky, odborníky na práci se dřevem a železem atd.

Zato neziskovky už existující (nebo desítky či stovky těch, které teprve vzniknou), mají o
podhoubí postaráno. Univerzita v Olomouci se stará o odbornost mladých například v těchto oborech:
Univerzita Palackého – studijní obory (ověřeno!):
1. „Centrum pro studia komiksu“
2. „Katedra politologie a evropských studií“
3. „Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie“
4. „Administrativně právní klinika“
5. „Antidiskriminační právní klinika“
6. „Environmentální právní klinika“
7. „Lidsko-právní klinika“
8. „Právo pro každý den – Street Law“
9. „Právní klinika ombudsmanské praxe“
10 „Právní klinika sociálních práv“
11. „Studentská laboratoř lidských práv“ „Centrum prevence rizikové virtuální komunikace“
12. „Katedra aplikovaných pohybových aktivit“
13. „Katedra přírodních věd v kinantropologii“
14. „Katedra společenských věd v kinantropologii“
15. „Právní klinika uprchlického a cizineckého práva“
Dokážete si někdo představit uplatnění absolventů těchto oborů?!?
A aby to nebylo Pražákům líto, tak v Praze na Univerzitě Karlově mají úžasné témata
diplomovových prací
Takže níže jsou „inteligentní“ témata závěrečných prací (veřejně dohledatelné na netu),
přečtěte si je všechny a pak se zamyslete, co asi budou tito absolventi dále dělat, čím obohatilispolečnost, která i studium platila!!!
Úroveň školství a vzdělání obecně klesá, a to včetně univerzitního a možná záměrně. Dementibez vlastního mozku jsou lépe ovladatelní, všeobecné znalosti a vlastní názor jsou luxusní zboží,které se nachází i mezi sockami a bezďáky, kteří prošli ještě pořádným školstvím za socializmu, aještě chvíli po něm.
Máme se na co těšit, a je otázka, jestli ještě školy a univerzity stoji vůbec za povšimnutí a ztrátučasu jejich studiem.
A jak je možné, že na toto jdou finance z Ministerstva a potvrdí jim tak nesmyslné obory? Jsouto politické neziskovky v akci při oblbování národa… Co na to ministři školství anebo kultury? Cona to jejich šéf Ministerský předseda? A co na to TY – NÁRODE?
Vysokoškolský titul získaný v oboru:
 Současný život „superžen“ po zániku primární rodiny
Hanáková, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 17. 9. 2018
 Žárlivost u heterosexuálních a homosexuálních žen
Hochová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
Datum obhajoby: 13. 2. 2019
 Souvislost mezi osobností majitele a behaviorálním profilem jeho kočky
Žežulková, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
Datum obhajoby: 30. 1. 2019
 Když muži tančí. Konstrukce maskulinity ze strany mužských aktérů pole dance
Postránecká, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
Datum obhajoby: 13. 2. 2019
 Výskyt sexuálního obtěžování studujících na českých vysokých školách v roce 2018
– porovnání s výzkumem z roku 2008
Dvořáková, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
Datum obhajoby: 13. 2. 2019
 Strategie seznamování homosexuálních mužů
Jakešová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
Datum obhajoby: 13. 2. 2019
 Konstrukce otcovství v předporodních kurzech pro heterosexuální páry
Janoštíková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
Datum obhajoby: 14. 2. 2019
 Subjektivní pohled českých žen žijících v pražské čtvrti X na počátku nového
tisíciletí na mateřství. Hodnota, společenská nutnost nebo zátěž?
Čeňková Součková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
Datum obhajoby: 12. 2. 2019
 Činnost nevládních neziskových organizací v oblasti předškolního vzdělávání pro
sociálně znevýhodněné a jejich role v inkluzi romských dětí
Kozáková, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
 Reflexe fenoménu sexuálního obtěžování českými herečkami v kontextu kampaně
MeToo: případová studie
Kosková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
 Legitimizace veganství v přátelském vztahu
Koudelková, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
 Orgasticita žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti
Krejčová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
Datum obhajoby: 21. 1. 2019
 Mediální diskurzy sexuálního obtěžování v českých společenských časopisech
Sychrová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 7. 9. 2018
 Rodičovství a genderová dělba rolí v rodině
Štefanová, Jarmila (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 7. 9. 2018
 Afektivní komponenta postoje vůči vybraným menšinám
Šoupalová, Sára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 19. 9. 2018
 Individuální rozpoznávání neznámých jedinců u papoušků šedých
Valentová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
 Pohled dvou generací na manželství homosexuálních párů
Kolmanová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 20. 9. 2018
 Žárlivost u homosexuálních žen
Hochová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 20. 9. 2018
 „I Češky chtějí být krásné všude“ Labioplastika – představy o estetice a tělesné
způsobilosti vagíny
Hutařová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
 Genderová analýza neziskových organizací poskytujících služby příchozím
Michálková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
 Registrované partnerství osob stejného pohlaví v České republice –
institucionalizace a proměňující se postoje veřejnosti
Keltošová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
 Tělo pod dohledem. Tělesnost a sexualita v próze Krásné zelené oči.
Levy, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 18. 9. 2018
 Opakované mučení nedokonalého těla. Specifika cvičení ve fitness centru z
genderové perspektivy.
Psotová, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 17. 9. 2018
 Ženská národní rada, propagátor ženské emancipace
Ledererová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 18. 9. 2018
 Politizace sexuality v Jihoafrické republice
Ptáčníková, Iveta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 18. 9. 2018
 Sexuální reakce žen na nahé mužské postavy v různých stadiích vzrušení
Čiženková, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 13. 9. 2018
 Vizuální aspekty individuálního rozpoznávání u papoušků šedých
Přikrylová, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 13. 9. 2018
 Konzistence a vliv otců na výběr partnera u heterosexuálních žen
Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
 Referenční význam slov při komunikaci člověka a psa
Stemmerová, Lucia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 13. 9. 2018
 Formování a povaha vztahů mezi neziskovými organizacemi a státem Případová
studie Meta, o.p.s.
Richterová, Natálie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
 Spolupráce a konkurence neziskových organizací pracujících s migranty v Praze.
Pračke, Šimon (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Závěrem můj komentář:
Do prdele co je to za důležitý studijní obor ta KINANTROPOLOGIE? Že to nevím já – no
budiž, třeba jsem jen blbej, ale neví to ani slovník cizích slov, ani Wikipedie česká, ani
anglická. Takže nějaké ty kinantropology určitě nutně potřebujeme. (Z odborných kruhů
bylo sděleno, že je to nějaká příjemná rektální masáž pro čtyř procentní menšinu.)
Jo, a budu se muset taky zamyslet nad behaviorálním profilem mé kočky a nad politizací
sexuality v Jihoafrické republice. A zcela vyhraněnou představu o estetice a tělesné
způsobilosti vagíny už dávno mám včetně zvládnutého oboru stehnohmatologie.
Zdravím současný postkapitalistický debilizmus!!!

Autor: Vašek S.