Lékaři

V České republice potvrzen již čtvrtý případ záškrtu

Pvní takový případ byl potvrzen u pacientky v Kraji Vysočina. Další tři zaznamenané případy v Česku se povedlo potvrdit díky diagnostice zaslaných vzorků v srpnu a září od dvou osob z Moravskoslezského a jedné ze Zlínského kraje.

„Národní referenční laboratoř potvrdila dva případy záškrtu vyvolané C. diphtheriae (typem bakterie přenášené primárně z člověka na člověka) u dvou sourozenců v dětském věku. Další případ u starší pacientky je vyvolaný C. ulcerans (typ bakterie, kterou mohou přenášet i zvířata). Případy, včetně nastavení příslušných opatření jsou řešeny místně příslušnými krajskými hygienickými stanicemi,“ uvedla v tiskové zprávě Státního zdravotního ústavu vedoucí NRL pro pertusi a difterii Mgr. Jana Zavadilová.

„V České republice se záškrt dříve řadu let nevyskytoval, protože jeho výskyt značně omezilo povinné očkování, které začalo už v roce 1946. Riziko nákazy se obecně zvyšuje s věkem, s poklesem ochranných protilátek po očkování, a většinou má souvislost s kontaktem s neočkovanými osobami nebo s cestováním do zahraničí,“ vysvětluje MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D., zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ.

„Současná dětská populace je proti difterii naposledy očkována mezi 10. až 11. rokem života. Vzhledem k aktuálnímu nárůstu hlášení případů difterie v dalších evropských zemích, jako například v Rakousku, Německu, Velké Británii či Švýcarsku, Světová zdravotnická organizace doporučuje nechat se v dospělosti proti záškrtu přeočkovat,“ doplnila ředitelka SZÚ MUDr. Barbora Macková.

Zdrojem záškrtu bývá kontakt s bacilonosičem, kterým může být i zvíře, jako tomu bylo u letošního prvního případu z Vysočiny, kdy onemocněla pacientka s oslabenou imunitou. Nakazila se od svého domácího mazlíčka. Infekce se šíří kapénkami, podobně jako například rýma, ale vzácně i stykem s kontaminovanými předměty.

Pokud není nemocný včas léčen, toxin se dostává do krve a poškozuje buňky srdce, ledvin a také některá nervová vlákna. Nosní forma infekce je mírnější a projevuje se krvavou nebo hnisavou sekrecí a pablánami v nosní sliznici.

Kožní forma difterie se většinou projevuje nebolestivými otoky až vředy, které se špatně hojí a vyskytuje se zejména v zemích s nízkou proočkovaností.

Poslední dřívější případ záškrtu byl v ČR zaznamenán v roce 1995 a poslední dvě úmrtí na záškrt byla evidována v Československu v roce 1969.

(šč), il.foto: Pixabay

Přejít nahoru