To, co Rusko dělá na Ukrajině, je horší než zločin – je to chyba, říká ekonomický historik Tooze

“Kdykoli jsme v pokušení říci, že existuje velký problém X, který musíme vyřešit, musíme si uvědomit, že situaci vlastně chápeme špatně, protože X, Y a Z je třeba řešit najednou,” vysvětluje Tooze termín polykrize, který pomohl zpopularizovat mezi světovou intelektuální elitou.

Domnívám se, že zde existují dva možné způsoby argumentace. Jednou z nich je tvrzení, že všechny velké krize moderních dějin, počínaje 17. stoletím, jsou polykrize. Samozřejmě lze říci, že meziválečná krize takovou krizí byla.

Nacházíme se v čistě multipolární situaci. Životní prostředí je zatíženo více než kdy dříve. Od padesátých let minulého století jsme se také dostali do úzkých v otázce termonukleární konfrontace. Proč bychom měli předpokládat, že jaderné zbraně nebudou nikdy použity? Můžeme být samozřejmě optimističtí, ale v historii není nic, co by nás opravňovalo k tvrzení, že jsme dosáhli nějaké nové rovnováhy a stability.

Naše povědomí o hrozící klimatické krizi se datuje od 60. let 20. století a je poměrně úzce spojeno s výškovými atomovými testy, protože tehdy se začala provádět měření atmosféry. Pokud tedy chcete, abych řekl, že naše povědomí o potenciální polykrizi sahá až do 60. let minulého století, rozhodně bych to nerozporoval. V 60. letech 20. století však byly důsledky změny klimatu většinou otázkou budoucnosti – nyní jsou skutečné a skutečně se projevují. Šedesátá léta byla předtuchou toho, kam se dostaneme.

Zhruba padesát nebo šedesát let se prozíraví lidé na celém světě zabývali parametry naší situace a varovali, že stojíme před diskontinuitou. A teď už toho máme dost na dosah. Zlomovým bodem je pro mě osobně pandemie, která stále probíhá v Číně. Máme za sebou téměř 20 milionů nadměrných úmrtí a do jara 2020 jsme již zaznamenali 20% pokles světového HDP. To je šok, který se stále ještě ozývá.

Pokud někdo stále nevěří, že se nacházíme v nové éře, měl by se zaměřit na to, co se v příštích šesti měsících stane v Číně. Pokud tam nezemře milion lidí, máme štěstí. A pokud k tomu dojde, budeme mít co do činění se zcela novou mutací, zcela novou vlnou variant.

Toto nemá být proroctví zkázy, nic z toho není deterministická předpověď katastrofy, jen chci poukázat na to, že rizika, počet proměnných, nepředvídatelnost a rozsah potenciálních škod se neustále zvyšují.

Více info na dennikn.sk

Přejít nahoru