Istanbulská úmluva

Istanbulská úmluva byla schválena českou vládou

České děti na základních školách se budou povinně učit o genderu. Istanbulská úmluva byla před několika hodinami úspěšně schválena českou vládou, která však nehlasovala pro tuto úmluvu jednotně. Za co vlastně tato Istanbulská úmluva bojuje? Zejména se jedná o zvýšení ochrany týraných žen, jenž jsou oběťmi neustálého ataku z blízkého či vzdáleného okolí. Vynucený sňatek nebo nucená sterilizace bude díky této úmluvě mnohem přísněji potrestána, úmluva myslí také na nucenou obřízku, jenž je naprosto neakceptovatelná.

Je to i současná deklarace, jak se k této problematice staví Česká republika

Potvrzují to dokumenty Evropské unie, jenž se snaží zakročit proti páchanému násilí na ženách a snaží se tak těmto případům předejít cestou prevence, jenž se bude vyučovat již na základních školách. Dětem tak budou vštípeny správné morální hodnoty, jenž by měly těmto případům v budoucnosti předejít.

Českou vládou byla schválena Istanbulská úmluva, která bojuje proti týrání a znásilňování žen

O rovnosti mužů a žen se tak aktuálně začnou učit i žáci na základních školách. Ředitelka neziskové organizace také prozradila, že budou zřízeny nové finanční fondy, non-stop linky bezpečí, jenž budou připraveny pomoci ženám v ohrožení nebo dojde dokonce k centrálnímu sběru dat. Jedním z bodů evropského dokumentuje je fakt, že se oběť pohlavního styku dostatečně bránila tomuto znásilnění. Definice znásilnění je tak podle úmluvy založena na nesouhlasu.

Zdroj: Echo24

Přejít nahoru