CIA

CIA připravuje falešné teroristické útoky v ČR, varuje americký novinář

Aktuální varování z webu “nejhledanějšího whistleblowera současnosti”, amerického novináře Davida Chase Taylora, žijícího ve Švýcarsku (které mu nechce udělit politický azyl).

Myslím, že lépe je toto zveřejnit nežli ignorovat, jelikož CIA si to i zde okamžitě přečte (však tu slídí každou půlhodinu přes své servery “Švýcarsko” a “Evropa” a další) a pravděpodobně nebude v jejím zájmu, aby měl Taylor pravdu.

Tajná služba CIA plánuje uskutečnění teroristických útoků na území ČR, varuje americký novinář

Varování před terorem v České republice (4. dubna 2016): CIA připravuje teroristické útoky v České republice mezi 4. a 11. dubnem 2016, zejména útoky azylantů a uprchlíků, a/nebo a) útoky ISIS/Invaze do České republiky, b) útoky stylu 9/11, c) biochemické útoky, d) útoky špinavou bombou, e) jaderné teroristické útoky a/nebo f) útoky na jaderné reaktory.

Poznámka autora:

Protože jsem já, David Chase Taylor, oficiálně požádal o politický azyl ve Švýcarsku 17. července 2015, ke státem sponzorovaným teroristickým útokům a takzvaným „přírodním katastrofám“, které odhaluji, dochází zřídka. Zkrátka, švýcarská CIA nechce, aby se mi dostalo větší důvěryhodnosti, nežli je nezbytně nutné, a nechtějí, aby se ze mě stal moderní prorok. Také nechtějí ze mě mít další nekomplikovaný případ, pokud jde o to, proč si zasloužím politický azyl. Pro ty, kteří nevědí, proč žádám o politický azyl ve Švýcarsku: vězte a), že jsem poprvé oficiálně požádal o azyl ve Švýcarsku 8. března 2011, přibližně dva roky předtím, než jsem zjistil, že Švýcarsko je hostitelskou zemí CIA; a b) CIA tradičně nekálí do svého hnízda ve Švýcarsku. Tímto chci říci, že CIA byla nyní poprvé v historii odhalena. Důsledkem toho je extrémně zoufalá a mohla by mě ve Švýcarsku zavraždit.

Švýcarsko, Curych: Na základě nejnovějších zpráv a událostí se jeví, že Hlavní velení CIA pod Ženevským jezerem ve Švýcarsku, mající vstup v CERNu, připravuje v České republice vlnu teroru Islámského státu, žadatelů o azyl a/nebo teror spojený s uprchlíky, velmi pravděpodobně tento týden. Nejpravděpodobnějším cílem je samozřejmě Praha.

Bezprostředně hrozící útoky budou využity k: a) ke zrušení či odvolání Schengenské dohody, která umožňuje volné cestování po Evropě, zejména ve Švýcarsku; a/nebo zrušení či odvolání Dublinské regulace, která řídí azylový zákon v Evropě, zejména ve Švýcarsku. V důsledku toho jeden nebo více údajných teroristů budou pravděpodobně žadatelé o azyl nebo uprchlíci.

Jaký typ teroru přesně je pro Českou republiku plánován, není známo, ale jeví se, že hrozí domácí útoky spjaté s Islámem a neonacismem na žadatele o azyl/uprchlíky, teroristické útoky islámských teroristů vystupujícíh jako žadatelé o azyl/uprchlíci, a/nebo rvačky pro televizní kamery, mající za následek masová úmrtí v důsledku ohně,

Kde přesně se výše zmíněné útoky a rvačky projeví, není známo, ale velmi pravděpodobně budou cílem státem sponzorovaného útoku budovy, v nichž žijí žadatelé o azyl/uprchlíci, autobusy, kempy, vládní úřady, ubytovací a imigrační centra a stany.

K tomu se mohou stát cílem útoku islámských teroristů vystupujících jako žadatelé o azyl a/nebo uprchlíci i česká letiště, hotely, památky, jaderné reaktory, vlaky a školy. V důsledku toho mohou hrozit stínání hlav, bomby, masakry střelnou zbraní a/nebo sebevražedné útoky.

Za účelem upozornění na masívní příliv uprchlíků, kterým bylo dovoleno vstoupit do Evropy těsně před vlnou útoků, 24. prosince 2015 bylo oznámeno, že Česká republika veřejně obvinila Německo ze zvaní ilegálních imigrantů tím, že otevřelo hranice uprchlíkům.

O tři dny později, 27. prosince 2015, Russia Today zveřejnila zprávu s názvem „Český president: Příliv uprchlíků je „organizovanou invazí“ mladých mužů, kteří by měli bojovat proti ISIS“, která byla určena ke spojení ISI s Českou republikou ještě před vlnou útoků.

Za účelem poskytnutí aktuálního motivu pro falešné útoky na žadatele o azyl a uprchlíky v Evropě publikovala agentura Associate Press (AP) již 5. listopadu 2015 článek s titulem „EU předpovídá, že do konce roku 2016 by mohly přijít 3 milióny uprchlíků“.

A nakonec, pro předznamenání islámského teroru v Evropě těsně před jeho uvedením do reality bylo 12. listopadu 2015 oznámeno, že „V Evropě bylo zatčeno 17 lidí jako součást džihádistické sítě“ pouhých několik hodin předtím, než CIA provedla teroristické útoky v Paříži.

(KPa, skn.cz, Foto: Shutterstock)

Přejít nahoru