V Německu je diskutován zákaz nošení burky a nikábu. Zastánci nošení tvrdí, že se jedná o ustanovení šaría (islámské náboženské právo).

„Jako expert šaría, vím, že tento zákon je v rozporu s demokratickou ústavou! Koneckonců, šaría odmítá rovnost mužů a žen a rovněž odmítá rovnost náboženství a to z důvodu, že islám je jediné pravé náboženství. Základní zákon vyžaduje přesný opak toho co je ústavní normou,“ uvedl islámský učenec Bassam Tibi.

Nilüfer Gole, turecký profesor píše: „Není většího odlišení islámu než je nošení šátku. Šátek je civilizační vymezení“.

„ Plně podporuji evropské muslimské a zástupce „otevřeného islámu“ v tom, že zákaz burky není v rozporu s respektováním otevřeného demokratického islámu,“ dodal Bassam Tibi.

„Zákaz burky by bylo moudré politické opatření v boji proti vyloučeným komunitám a vzniku paralelních společností a pro integraci muslimských imigrantů do západní společnosti,“ doporučuje Bassam Tibi.

Burka je svrchní vrstva oděvu ženy, určená pro zakrytí celého těla na veřejnosti. Svléká se, až když se žena vrátí domů, nebo vstoupí do svatyně. Burka se používá v prvé řadě z náboženských důvodů. Nikáb je závoj zakrývající obličej mimo očí. Podle některých islámských učenců je nikáb povinností, zatímco jiní jeho nošení považují pouze za chvályhodný čin. Nošení nikábu je naopak v některých státech zakázáno, protože tento oděv znemožňuje identifikaci člověka a usnadňuje páchání teroristických útoků.

Šaría není jako sekulární právní systém, protože primárně dává věřícímu návod, jak žít podle islámu. Šaría se tedy tradičně zabývá běžnými záležitostmi života včetně politiky, ekonomie, bankovnictví, obchodu, smluv, rodiny, sexuality, hygieny a sociálních věcí.

(KPa, pz.cz, Foto: Shutterstock)

Komentáře