Zřízení nového odboru „pro boj s dezinformacemi“ na ministerstvu vnitra je nebezpečný krok, který ve svém důsledku může vést k cenzuře nezávislých médií, je přesvědčen Tomio Okamura.

„Tento krok je evidentní reakcí na odmítání manipulací ze strany tak zvaných mainstreamových médií částí veřejnosti,“ pokračuje Okamura..

„Svoboda informací začíná být vykládána jako šíření dezinformací. Je velmi nebezpečné, že tento přístup přijímá Ministerstvo vnitra ČR a silové struktury NATO,“ upozorňuje poslanec.

„Prožíváme období masové manipulace lidí tak zvanými mainstreamovými médii. Pokud ministerstvo vnitra chce potlačit odpor lidí k této manipulaci tak zvaným bojem s alternativními médii, jsme na nejlepší cestě k politické totalitě,“ dodává Okamura.

Piráti: Chovancovo ministerstvo „pravdy“ nechceme!
Jako z Orwelova románu 1984 působí zřízení útvaru boje proti dezinformacím, které ohlásil ministr vnitra Milan Chovanec.

Nová organizační složka Chovancova úřadu začne pracovat od příštího roku a podle slov jeho zřizovatele bude mít za úkol „bránit šíření nepravdivých nebo zavádějících informací a propagandy“. Piráti to považují za další pokračování v omezování osobních svobod občanů. Sněmovna tento týden také schválila zákon o boji proto terorismu, který umožňuje trestat až 12 letým trestem za „schvalování terorismu“. Kombinace těchto „opatření“ vytváří vysoká rizika v oblasti umlčování a trestání nepohodlných názorů.

Ve světle tohoto dění mají Piráti vážné obavy o dodržování článku 17 Listiny základní práv a svobod, která je součásti Ústavy ČR. Právo na svobodné získávání a šíření informací patří i v naší zemi mezi základní lidská práva. Informace jsou dnes nejžádanějším zbožím a vláda by měla dělat vše pro to, aby informační toky byly nedotknutelné. Pokud dnes lidé ztrácejí důvěru ve stát, jeho instituce, nadnárodní organizace, či jednotlivé politiky, je problém v jejich netransparentním chování a konání.

(KPa, pz.cz, Foto: Shutterstock)