V roce 2016 německá vláda vynaložila na překonání migrační krize okolo 21,7 miliard eur a v tomto roce z rozpočtu bude vyděleno dalších 21,3 miliardy eur, uvedl Die Zeit s odkazem na zprávu ministerstva financí.

Podle publikace v roce 2016 pouze na boj proti příčinám migrace krize utratily německé orgány 7,1 miliardy eur. Kromě toho Berlín ztrojnásobil objem finančních prostředků na humanitární pomoc do regionů – bylo vyčleněno dalších 1,4 miliardy eur. Na příjem, registrace a ubytování těch, kteří si přejí získat status uprchlíka to bylo vyčleněno 1,4 miliardy eur, a na integraci nově příchozích do německé společnosti další 2,1 miliardy eur.

Noviny konstatují, že sociální transfery v procesu posuzování žádostí o dočasný azyl nebo status uprchlíka stály státní pokladnu 1,7 miliardy eur. Federální vláda přidělila obcím 9,3 miliardy eur přímé podpory pro zvládnutí přílivu migrantů.

Nedávno ministerstvo vnitra uvedlo, že loni azyl v Německu 280 tisíc lidí. Přičemž v roce 2015 vstoupilo do země 890 000 uprchlíků.

Evropa se potýká s největší migrační krizí do Druhé světové války, kterou zejména vyvolala řada ozbrojených konfliktů a ekonomických problémů na Středním východě a v severní Africe.

(KPa, pz.cz, Foto: Shutterstock)

Komentáře