Činnost neziskové organizace Evropské hodnoty je intenzivně podporována některými poslanci Parlamentu. Nad veřejnou debatou na téma „Jak porazit kremelskou dezinformační kampaň?“ uspořádanou Evropskými hodnotami například převzala záštitu poslankyně Langšádlová.

Nezávislost neziskovky Evropské hodnoty zpochybňuje katalog jejích donátorů. Mimo české vlády a orgánů Evropské unie mezi nimi nechybí americká či britská ambasáda, nadace Konrada Adenauera nebo Open Society Foundation George Sorose (annual rep.2015). Známa je též spolupráce Evropských hodnot s českou vládou při zpracování Auditu národní bezpečnosti (na základě něj vzniklo například Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám). Píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz právník Jaroslav Hošek.

Pokud se jedná o údajný, dezinformacemi podporovaný negativní vztah občanů k Evropské unii z výzkumu GLOBSEC Trends vyplynulo, že “pouze necelá třetina Čechů považuje členství v EU za dobrou věc. Čtyři z deseti nejsou rozhodnuti, zda je EU dobrá nebo špatná věc, to znamená, že například v případě referenda o vystoupení můžeme očekávat, že by se rozhodovali až během kampaně. Ta může být silně ovlivněna dezinformačními operacemi. Prosazování referenda o vystoupení z EU sledujeme od krajní pravice, krajní levice a od prezidenta České republiky.”

Co se týče volby místa v současném politickém uspořádání Evropy a světa, výzkumem GLOBSEC Trends bylo zjištěno, že zhruba polovina obyvatel chce, aby Česká republika byla „mezi Západem a Východem“ (stejně jako lidé na Slovensku a v Maďarsku). Čtyři z deseti Čechů by raději neutralitu, než členství v NATO (stejné jako na Slovensku, kde neutralitu žádá téměř polovina obyvatel).

Jandovo tvrzení, že polovina populace České republiky spatřující postavení své země v místě mezi Východem a Západem představuje nejsnadnější terč prokremelské propagandy je pro tuto velkou část obyvatel nesporně urážlivé, neboť ji staví do role lidí neschopných samostatného kritického myšlení a vlastního názoru. Takováto charakteristika je vodou na mlýn těch, kdo odmítají referendum zastávajíce názor proslulého žurnalisty, současně hojně citovaného Ferdinanda Peroutky. Ten řekl, že vláda lidu je někdy hloupá, ba pitomá, protože my lidé se někdy chováme hloupě, ba pitomě (nejsem schopen specifikovat přesný zdroj citace; věřím, že v případě použití Peroutkova výroku nedopadnu podobně jako prezident republiky).

Naše vláda podporována slouhy v neziskovkách typu Evropských hodnot by si měla přiznat, že názor poloviny obyvatelstva odmítající přimykat se neoddělitelně k západním strukturám neformují ďábelské dezinformační operace Kremlu, nýbrž špatná politika Evropské unie a Severoatlantické aliance. Lidem není třeba šíření prokremelských hoaxů odrazujících je od Unie a NATO. Stačí jim vnímat, že například právě teď chce Evropská komise diktovat členským zemím migrační kvóty a vyhrožuje sankcemi neposlušným. Za stavu ohrožení terorismem zakazuje směrnice EU držení určitých typů zbraní sloužících dosud lidem k jejich osobní obraně.

NATO, neschopná efektivně ochránit jižní hranici EU před nekontrolovatelným přívalem imigrantů od moře stále výrazně posiluje své východní křídlo. V současných dnech posílá Británie do Estonska osm set vojáků s tanky Challenger 2 a další obrněnou technikou. Jedná se o největší nasazení britské armády v Evropě od konce studené války, řekl BBC britský ministr obrany Michael Fallon.

Takže ještě jednou. Veřejné mínění neovlivňuje kremelská propaganda, nýbrž bída politiky Evropské unie a Severoatlantické aliance!

(KPa, skn.cz, Foto: Shutterstock)