Vytvorenie schengenského priestoru považuje predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) za jeden z najväčších úspechov európskej integrácie. Spoločný ekonomický a bezpečnostný priestor bez kontrol na vnútorných hraniciach priniesol podľa neho občanom a podnikom na Slovensku významné profity.

“Slobodný pohyb osôb a tovaru považujem za jeden z podstatných výdobytkov európskej integrácie. Je to jeden zo základných znakov slobodného života v Európskej únii,“ vyzdvihol Fico v stanovisku pre TASR.

Slovensko aj po vstupe do schengenského priestoru pokračuje v budovaní technického zabezpečenia vonkajších hraníc, ktoré má zabraňovať, resp. odhaľovať ich nelegálne prekračovanie, uviedol premiér.

“Vláda SR pod mojím vedením podporuje posilňovanie technických vybavení aj na hraničných priechodoch, ktoré uľahčujú a urýchľujú legálne prekračovanie vonkajších hraníc,“ skonštatoval.

V súvislosti s ochranou vonkajších hraníc považuje ministerský predseda za dôležitý impulz slovenské predsedníctvo (SK PRES) v Rade EÚ. „Počas slovenského predsedníctva sme nastolili celý rad tém i riešení, ako zabezpečiť ochranu vonkajších hraníc,“ poznamenal.

Spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu bola zo strany SK PRES považovaná za základ dlhodobo udržateľného riešenia migračnej krízy v Európe. „Presadzujeme pri spolupráci s krajinami pôvodu dodržiavanie princípov partnerstva a spoločnej zodpovednosti za riešenie problému,“ ozrejmil Fico.

Premiér zdôraznil, že je prioritou jeho vlády zostať v centre integračných procesov. „Sme pripravení aj naďalej plniť záväzky voči partnerom v rámci upevňovania bezpečnosti schengenského priestoru,“ doplnil.

(KPa, hs.sk, Foto: Shutterstock)

Komentáře