Na “Bavorských ekonomických rozhovorech“ Angela Merkelová pochválila integraci uprchlíků, vyzvala k jednotnému digitálnímu trhu a prosazovala společnou zahraniční politiku.

Projev Angely Merkelové na ekonomickém fóru byl „protkán“ různými výzvami do budoucna. Typově jak známe z naší minulosti a Merkelová ze své: Dohnat a předehnat! Kupředu! Za další úspěchy!

Kancléřka Merkelová vyzvala k vytvoření jednotného digitálního trhu pro Evropu. „Je velmi důležité, abychom evropský digitální trh změnili do jednotného digitálního trhu,“ řekla kancléřka. Zároveň, ale vyzvala k mnohostrannému obchodnímu systému.

„Kdo se zapojí do globalizace, tak jsou pro něj otevřeny příležitosti,“ bylo další z hesel Angely Merkelové na hospodářském sympoziu Asociace bavorského hospodářství.

„Pro prosazení mezinárodních pravidel v oblasti digitalizace máme před sebou ještě dlouhou cestu,“ řekla německá kancléřka Angela Merkelová ve svém projevu, „ proto se musí v Evropě nyní vytvořit jednotný digitální trh.“

„V digitální ekonomice se může vyvíjet mnoho nových obchodních modelů. Ale musíme se naučit zacházet s velkým množstvím dat,“ pokračovala Merkelová.

Evropa je víc než ekonomický projekt, zdůraznila kancléřka. „Naše hodnoty nám umožní se udržet pouze tehdy, pokud budeme mít v zahraniční politice společné zájmy. Evropa musí být fit. Státy Evropské unie budou muset dodržovat ekonomické podmínky. Nechceme řídit všechno, ale my potřebujeme konvergenci konkurenceschopnosti,“ Merkelová jasně vysvětlila a dodala, “riziko rozhodování a odpovědnost by měly být v jedné ruce.“

„Svět se propojuje,“ pokračovala kancléřka,“ společně se může dosáhnout více. Kdo se zapojí do globalizace, tak má otevřenou cestu.“

Německo a Evropa by měly určit základ a ostatní země by se připojily. „Proto jsme se zavázali k mnohostrannému obchodnímu systému. To by mohlo být doplněno bilaterálními a regionálními obchodními dohodami. Dokonce i transatlantická dohoda zůstává pro mě na pořadu dne,“ řekla Merkelová.

Merkelová ve svém projevu chválila integraci uprchlíků. To bylo dobře zkoordinováno mezi zemskou vládou a bavorským hospodářstvím. „Je to působivé,“ řekla kancléřka, „integrace je dlouhá cesta, ve které musíme neustále pokračovat.“

Svaz bavorského průmyslu je průřezová průmyslová zájmová skupina bavorského hospodářství. Asociace zastupuje 133 zaměstnavatelů a podnikatelských sdružení a představuje asi 4,7 milionu přispěvovatelů na sociální pojištění.

(KPa, pz.cz, Foto: Shutterstock)