Francúzsky prezident Emmanuel Macron pochválil “švédsky sociálny model” a po pondelkovom stretnutí so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom v Elyzejskom paláci v Paríži ho nazval “pravým zdrojom inšpirácie”.

“Švédsku sa podarilo rozvinúť svoj sociálny model bez toho, aby ho niekedy zradil, zosúladením konkurenčného modelu so skutočným dopytom po sociálnej spravodlivosti,” vyhlásil Macron. “Vždy som považoval to, čo niektorí nazývajú ˝švédskym modelom˝ za pravý zdroj inšpirácie v mnohých zreteľoch.”

Pritom mal na mysli aj migračnú otázku, o ktorej ďalej pokračoval: “Švédsko prijalo viac ako svoj podiel zodpovednosti tým, že prevzalo viac ako 160 000 žiadateľov o azyl iba v roku 2015 a jeho výzva k solidarite v tejto oblasti v Európskej únii bola vypočutá.”

Macron v tom teda nachádza akúsi inšpiráciu aj pre Francúzsko: “Chcel by som aktívnejšiu politiku v tejto oblasti založenú na serióznej politickej reforme, pokiaľ ide o prijímanie a správu žiadateľov o azyl vo Francúzsku a naliehavú reformu európskej azylovej politiky.”

“Hovorili sme o potrebe lepšie riadiť migračné toky do Európy, čo je samozrejme kľúčovou otázkou pre naše dve krajiny. Európska únia naliehavo potrebuje nový spoločný azylový systém založený na spoločnej zodpovednosti medzi všetkými členskými štátmi. Spôsoby riešenia všetkých základných príčin migrácie vrátane krajín v subsaharskej Afrike, kde má prítomnosť Francúzsko aj Švédsko,” uviedol Löfven vo svojom vyhlásení.

Okrem migrácie a fungovania EÚ obaja diskutovali aj o klimatických zmenách, k čomu Löfven povedal: “Chcem pochváliť prezidenta Macrona za jeho vedúce postavenie v oblasti zmeny klímy. Niektoré z oblastí, ktoré by sme chceli v tomto partnerstve pokryť, sú spolupráca v oblasti čistej energie a v klimaticky prospešnej doprave a samozrejme aj výmena osvedčených postupov na vytvorenie priaznivých podmienok pre začínajúce podniky. Takže spojením síl na inováciu môžeme vytvoriť pracovné miesta, ako aj udržateľnejší hospodársky rast a efektívnejšie riešenie spoločných problémov, ako je zmena klímy.”

(KPa, hs.sk, Foto: Shutterstock)