Podle studie zveřejněné na internetových stránkách Mezinárodní organizace práce (ILO) bylo v roce 2016 přibližně 40 milionů lidí ve světě uvrženo do moderního otroctví.

Přičemž naprosto šokující je údaj, že asi 152 milionů dětí ve věku od 5 do 17 let je násilně nuceno pracovat.

Mezinárodní organizace práce (ILO) provedla studii společně s Nadací Walk Free a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM). Tyto studie byly prezentovány na zasedání Valného shromáždění OSN.

Podle průzkumu se do otroctví stalo asi 40 milionů lidí, asi 25 milionů je na nucených práci, dalších 15 miliónů je donuceno k manželství. Organizace poznamenala, že mezi lidmi v zajetí je většina žen a dívek – přibližně 29 milionů neboli 71% z celkového počtu. V komerčním sexuálním průmyslu je převážná většina (99%) žen.

Studie ukazuje, že asi 152 milionů dětí ve věku od 5 do 17 let je násilně nuceno pracovat. Práce dětí se využívá především v zemědělské sféře, méně v odvětví služeb a výroby. Největší počet dětí pracuje na africkém kontinentu.

Prohlášení MOP uvádí, že cíle udržitelného rozvoje Spojených národů nelze realizovat, dokud se lidé nebudou více angažovat v boji proti modernímu otroctví a dětské práci.

(KPa, pz.cz, Foto: Shutterstock)