Komisař Rady Evropy žádá od evropských států udělat z žen sexuální monstra

Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien sú ľudskými právami. Bohužiaľ, ženám v Európe sa tieto práva upierajú alebo obmedzujú, čo je výsledok zákonov, politík a postupov, ktoré v konečnom dôsledku odzrkadľujú pretrvávajúce rodové stereotypy a nerovnosti. Takto pekne zabalil komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks neomarxistickú agendu, ktorá medzi iným zahŕňa právo na potrat a abortívnu antikoncepciu. Podľa Muižniekského je zjavne potrat, teda zabitie človeka, základným ľudským právom. Zvrátenosť celej tejto liberálnej ideológie, keď sa zabíjanie ľudí vydáva za ľudské právo, veľmi presne charakterizuje spôsob uvažovania európskych špičiek.

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks túto správu zverejnil v utorok. Podľa neho sa musia štáty týmito porušeniami zaoberať a rozhodne sa zaviazať k presadzovaniu pokrokovej rodovej rovnosti v tejto rozhodujúcej oblasti života. Zvyšuje sa tak tlak neomarxistov v Európskej únii proti krajinám ako Poľsko, ktoré odmieta potraty na požiadanie.

Zverejnená správa k tejto téme dokumentuje prehľad záväzkov štátu na úrovni medzinárodných a európskych ľudskoprávnych noriem v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien. Obsahuje príklady údajných nedostatkov, ktorými sa majú podľa Muižniekského európske štáty zaoberať, najmä pokiaľ ide o práva na život, zdravie, súkromie, nediskrimináciu, rovnako ako aj práva byť oslobodený od mučenia a zlého zaobchádzania. Paradoxne, práve potrat možno zaradiť medzi najhoršie praktiky mučenia na človeku.

Muižnieks v správe uvádza 40 odporúčaní, ktoré by mali pomôcť európskym štátom. Tie zahŕňajú opatrenia ako: obnoviť politický záväzok voči sexuálnym a reprodukčným právam žien, vytvoriť systém zdravotnej starostlivosti na podporu týchto práv, zabezpečiť komplexné sexuálne vzdelávanie (čo v praxi znamená sexualizáciu mládeže v rannom veku), cenovú dostupnosť modernej antikoncepcie, prístup k bezpečným a legálnym interrupciám, ako aj ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti počas tehotenstva. V správe sa tiež odporúča odstrániť diskrimináciu v zákonoch, politike, postupoch a zaručiť rovnosť pre všetky ženy v užívaní ich sexuálnych a reprodukčných práv. Jednoducho zo žien urobiť dokonalé sexuálne monštrá:

“Sexuálne a reprodukčné práva chránia niektoré z najdôležitejších a najintímnejších aspektov nášho života. Zabezpečenie týchto práv pre ženy je nevyhnutnou súčasťou úsilia o dosiahnutie práv žien a rodovej rovnosti… Štáty sú povinné poskytnúť všetkým ženám prístupnú, cenovo dostupnú a kvalitnú sexuálnu a reprodukčnú zdravotnú starostlivosť a služby”, pripomenul v správe Muižnieks.

(JRu, hlavnespravy.sk)

Přejít nahoru