Report Švédské asociace místních úřadů a regionů (SKL) tvrdí, že sociální výdaje země jsou příliš vysoké. Podle reportu je to kvůli nárůstu populace v zemi, který byl zapříčiněn masivním přílivem migrantů s vysokou porodností.

Hlavní ekonomka SKL Annika Wallenskog, říká:
“Od roku 2018 očekáváme, že náklady na sociální péči porostou rychleji, než výnosy z daní.”

Šest stran z osmi ve švédském parlamentu odsouhlasilo, že věk odchodu do důchodu bude v roce 2026 zvýšen z 61 na 64 let. Cílem je snížit výdaje na penze a udržet staré lidi déle na pracovním trhu.

Švédsko si těžko nechá vysvětlit, že lepším řešením by byly deportace z velké části ilegálních a obyčejně nezaměstnaných imigrantů. Jen v roce 2015 přišlo do země 156 tisíc žadatelů o azyl.

Švédská ministryně financí Magdalena Andersson už dříve řekla, že Švédsko má s migrací velké problémy. Důvodem je špatná integrace migrantů. Ve Švédsku je totiž získání práce spojené s určitým vzděláním a většina příchozích žádné nemá. Získat kvalifikovanou práci je pro ně tedy nemožné a zůstávají na sociální podpoře.

Článek v National Economics dokonce tvrdí, že Švédi záměrně skrývají skutečné náklady migrace. Ty by za rok 2017 měly být až 18,6 miliard dolarů, tedy asi 58 490 dolarů na jednoho uprchlíka ročně.

(JRu, svetkolemnas.info)

Komentáře