Ministerstvo zpochybnilo spolehlivost údajů uvedených ve zprávě. Zejména poukázalo na to, že „hloupé spekulace“ vyšetřovatelů „jsou založeny na zachycení imitace radiorozhovoru  neidentifikovaných osob, které ukrajinská bezpečnostní služba zveřejnila den po katastrofě“.

Současně ministerstvo obrany dodalo, že důstojníci, uvedení ve zprávě, byli dávno propuštěni z vojenské služby a že o jejich povolání mimo ozbrojené síly není nic známo. A i jiné „důkazy“ ve  zprávě nemohou obstát před kritikou.

„V první řadě se jedná o údaje „nějaké“ telefonní základny, která „ukončila svou činnost internetové obchodní dodávky“ maskující běh „do centrály GRU“. Za takovými „důkazy“, i laik snadno rozpozná provozní rukopis a slabou inteligenci zástupců bezpečnostní služby Ukrajiny,“ poznamenalo ruské ministerstvo.

Přesto se i nizozemské vyšetřování katastrofy Boeingu 777 opírá výhradně o materiály výhradně dodané Ukrajinou, ačkoliv už před léty byla SBU považována na Západě za „krajně“ nedůvěryhodnou a zkompromitovanou organizaci.

(prvnizpravy.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře