Jednu neváhal pronásledovat až do třídy, kde ji znovu vyhrožoval, aby ráno obdržel svých vydíraných 2,50€. Policie ho začátkem května již dopadla.

Jak je ale možné, že nás EU a multikulturalisti na tyto a podobné notorické praktiky imigrantů neupozorňují? A pokud EU neříká o imigrantech celou pravdu, pak její rozhodnutí ve věci imigrantských kvót trpí právní vadou a jsou nicotná (neboť neřeší (celou) skutkovou podstatu věci samé).

(euportal.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře