Podľa štúdie RAND Europe, medzi rokmi 2004 až 2016 prišli krajiny EÚ o vyše 180 miliárd eur v dôsledku teroristických útokov. Použitím ekonometrických modelov vypočítali možné dopady útokov v rokoch 2004 až 2016 na ekonomiky a hospodárstvo jednotlivých krajín EÚ. Najhoršie dopadla Veľká Británia. V dôsledku teroristických útokov prišlo britské HDP o 43,7 miliárd eur.

Výskum taktiež zistil, že teroristické útoky síce nijako nepôsobia na spotrebu obyvateľstva, no zásadne ovplyvňujú investície. Ľudia a firmy príliš nemyslia na budúcnosť, ale na prítomnosť a preto investujú menej. Terorizmus taktiež negatívne ovplyvňuje cestovný ruch, čím dané krajiny strácajú mnoho peňazí. Informoval portál Independent.

V roku 2017 došlo v Británii až k 5 teroristickým útokom , čo okrem strát na životoch viedlo aj k strate ekonomickej produkcie vo výške 3,5 miliárd eur. Výskum tiež ukázal, že Francúzsko utrpelo druhú najväčšiu stratu za obdobie 12 rokov, na úrovni 43 miliárd eur. Na tretej priečke sa umiestnilo  Španielsko, ktoré stratilo 40,8 miliárd eur.

Analytik z inštitúcie RAND Europe uviedol, že výskum jasne ukazuje, že teroristické útoky vedú k množstvu psychologických efektov, ktoré zapríčiňujú, že ľudia a spoločnosti menia svoje ekonomické správanie.

Tieto účinky síce môžu podľa ekonóma Marca Hafnera viesť k miernemu zvýšeniu spotreby, no na druhej strane vedú k zníženiu miery úspor a investícií ľudí a spoločností. Konečným výsledkom sú ekonomické a hospodárske straty v celej Európe.

(hlavnespravy.sk, foto: Shutterstock)

 

Komentáře