Grafickými náčrtky popsala současná ředitelka CIA Gina Haspelová podoby záměrného mučení (včetně waterboardingu), podezřelých příslušníků Ál Kajdy, kteří se nalézali pod jejím dohledem, když vykonávala funkci velitelky základny CIA na utajeném místě v Thajsku v r. 2002. Vyplývá to z čerstvě odtajněných kabelogramů CIA, které Haspelová buď sama psala, nebo jako velitelka základny autorizovala.

Zprávu o tom obdržel 10. srpna t.r. Národní bezpečnostní archiv, a to podle zákona o svobodě informací.

Kabelogramy, jež Haspelová do ústředí CIA odesílala, detailně popisují praktiky mučení, které veřejnost až dosud viděla jen na proslulých fotografiích z irácké základny CIA v Abu Ghraibu – američtí mučitelé tlučou hlavami vezňů do zdi, pěchují je do miniaturních dřevěných krabic, vězňové jsou trvale nazí, ale celou hlavu mají přikrytou kapucí – to vše obohaceno o tzv. simulované topení, čili waterboarding, který je ovšem jak podle amerického tak i mezinárodního práva válečným zločinem. A to už od dob Druhé světové války, kdy jej japonští vojáci používali proti zajatým vojákům americkým.

Ginu Haspelovou jmenoval ředitelkou CIA prezident Trump a americký senát její jmenování potvrdil 17. května t.r. s poměrem hlasů 54 ku 45.

(LMa, www.ceskoaktualne.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře