Učitelka z Vídeňské školy varuje, že na střední škole kde učí a kde je převaha muslimských studentů vládne strach, zákazy a vyhrožování. Muslimští studenti jí na její výklad učiva odpovídají: „Vše, co víme a máme vědět, stojí v koránu,“ opakují studenti slova, které slyší v mešitě.

Vedení školy statečně mlčí, a zoufalou situaci na škole se snaží všemi silami ututlat.

Napadá mě snad jediná možnost. Jestliže (kterýkoliv) student neplní předpoklady pro studium – okamžitě musí opustit školu. Je zde pochopitelně paralela se situací v zemi, či státu, do kterého „migrovali“ – Jestliže nerespektují právní řád a kulturní zvyklosti dané země (což na svém území zpravidla striktně vyžadují), nemají v této zemi co pohledávat a měli by ji také okamžitě opustit.

My, Evropané, nejsme pochopitelně takoví barbaři, abychom vypalovali chrámy – chápej mešity – a vyvražďovali osoby jiného – chápej muslimského – vyznání. Na druhou stranu nám samotným tato situace velmi reálně hrozí, pokud si ji necháme přerůst přes hlavu.

(zvedavec.org, foto: Pixabay)