Nevezmeme si je na svědomí! Svoboda slova je jen na něco. Toto mutikulti obohacování se neprovádí jen na školách, ale i v organizaci Junák – český skaut, z.s. Již z roku 2017 máme informace, které si můžete najít na internetu, že Junák – český skaut, z.s. provádí multikulti výchovu u dětí.

 

Skauti na Zemi je tříletý mezinárodní projekt, jehož cílem je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Usiluje o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. V České republice na projektu spolupracuje Junák – český skaut a NaZemi, kromě nich se projektu účastní také skautské a globálně vzdělávací organizace ze Slovenska, Polska, Slovinska, Řecka, Velké Británie a Německa.

Uvedu zde konkrétní příklad jejich nebezpečných demagogických aktivit, jak působí na děti:

Aktivity a programy k tématu uprchlictví:

Vezmi mne na druhou stranu (14+, 45 min)Simulační aktivita, v niž jsou účastníci stavěni do role uprchlíků, kteří potřebují uprchnout ze své země překročením nebezpečné hranice. (Hrubanová, K. (ed.): Buzola – příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro volný čas. NaZemi 2012.)

Abdin z Červené Lhoty (12+, 60 min) Účastníci se seznámí se situaci konkrétního dětského uprchlíka v českém uprchlickém táboře. Chápou, jak se mohou cítit uprchlici v cizí zemi, jejímuž jazyku nerozumí. (Malířová, E., Pavlíčková, M., Rychtecká, M. (ed): Svět do všech předmětů. Společnost pro Fair Trade, ARPOK 2009.)

Lovec draků (12+, 45 min) Účastnici se vcítí se do pocitů a obav uprchlíka z Afganistanu. Směřuji k respektu k cizincům v ČR. Vhodné k ohni. Četba textu s předvídáním. (Malířová, E., Pavlíčková, M., Rychtecká, M. (ed): Svět do všech předmětů. Společnost pro Fair Trade, ARPOK 2009.)

Uprchlíkem ve vlastní zemi (12+, 60 min.) Účastnici se vžijí do situace lidi, kteří byli nuceni opustit svůj domov. Porozumí podobnostem a rozdílům mezi uprchlíky a tzv. vnitřně vysídlenými osobami. (Malířová, E., Pavlíčková, M., Rychtecká, M. (ed): Svět do všech předmětů. Společnost pro Fair Trade, ARPOK 2009.)

Jaké je to být uprchlíkem (15+, 90 min, str. 36) Kdo je to uprchlík a pro je nucen odejit ze země svého původu? Jaké těžkosti na své cestě potkává, co ho čeká v zemi, kde chce získat azyl? Kolik uprchlíků přichází do ČR a odkud pochází? Účastnici se v tomto workshopu prostřednictvím rolové hry ocitnou v kůži uprchlíků a uprchlic, kteří utíkají ze své země před válečným konfliktem. (Kolektiv autorů: Workshopy s multikulturní tématikou. Příručka pro učitele a učitelky základních a středních škol. Nesehnutí 2012, str. 36.)

Hranice

● Hraniční bingo (20 min, 12+): Aktivita představující téma hranic, určena především k prolomení ledů. Každý účastník dostane arch s výroky a musí ve skupině najit někoho, koho se tyto výroky tykají.

● Hra na hranice (40 min, 10+): Ledolamka, ve které účastnici soutěži s ostatními v získávání území. Je založena na hře, kterou hraji děti v Bulharsku na ulicích.

● Objímání na hranicích (30 min, 10+): Rozehřívací aktivita, při níž účastnici musejí překročit hranici, a to tak, že obejmou někoho na její druhé straně.

● Mapa světa (30 min, 10+): Při aktivitě si účastníci uvědomí, jak často sami překračuji hranice, případně jak často jsou hranice kvůli nim překračovány. Tyto globální propojenosti jsou zaznamenávány na mapě světa.

● Co je za zdí? (1h, 14+): Účastnici pracuji s informacemi o různých zdech vybudovaných od roku 5 př. n. l. do roku 2010 a s událostmi, které symbolizuji pád různých druhů hranic. V diskuzi se zamýšlejí nad příčinami vzniku těchto zdi a hranic. (Hrubanová, K. (ed.): Buzola – příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro volný čas. NaZemi 2012.)

Další vzdělávací metodiky na webu projektu Společně k rozmanitosti (Nesehnutí).

Předchodzí článek

(zdroj: nwoo.org, foto: archiv)