Prezident Trump však není vázán žádnou ideologií a je z velké části nedotčen z obrovského aparátu profesionálního republikánství. Zatímco  občas vypadal hodně jako normální republikán – nejvíce pozoruhodně když jmenuje Neila M. Gorsucha k nejvyššímu soudu a prosazováním masivního snižování daní – častějipřekvapuje, neřekne-li udivuje.

Nabíjení do neustálých obchodních válek, nepozorovaně ohrožujících skutečné války, přesunutí velvyslanectví USA v Izraeli do Jeruzaléma, podpora Bretta M. Kavanaugha pro Nejvyšší soud navzdory jeho obvinění ze sexuálního útoku teenagerů, bez ohledu na odborné rady nebo jeho parilitní čísla v bojišti. . . . bez ohledu na to, že to není normální.

Trumpova aktivita je příliš koherentní, aby byla naprosto prostá, fanatické šílenství, které představuje levice, ale sotva tak koherentní, aby ospravedlnila buď hrubou ruskou konspirační teorii, nebo neohroženou rekonstrukci stávajícího řádu postulovaného jeho příznivci napravo.

Prozaičtější vysvětlení zapadá do dostupných dat ve všech jeho slavné výstřednosti: Trump se chová jako realitní developer.

(Washinton Post, foto: archiv, ceskoaktualne.cz)