Důvodem je to, že matematiku lépe ovládají bílí studenti, a studenti z rasových menšin se kvůli tomu cítí méněcenní, protože znalost matematiky je společensky uznávaná jako důkaz vysoké inteligence.

Gutierrez své názory zveřejnila v knize pro pedagogy. “Školní matematické osnovy dávají důraz na Pythagorovu větu a Ludolfovo číslo a vytvářejí tak dojem, že matematika byla rozvinuta Řeky a dalšími Evropany,” stěžuje si.

“Na mnoha úrovních matematika funguje ve společnosti stejně, jako bělost (jiný výraz pro tzv. bílé privilegium). Kdo dostane kredit za to, že dělá matematiku, kdo je v matematice dobrý, a kdo je vnímán být součástí matematické komunity je obecně vnímán jako bílý člověk,” píše.

“Jsme vážně tak chytří, protože děláme matematiku?” Ptá se. “Zasloužíme si vyšší granty protože vyučujeme matematiku a ne sociální vědy?

Podle Gutierrez přispívá hodnocení matematických schopností k diskriminaci proti menšinám, zvlášť pokud jim jde matematika hůř, než jejich bílým spolužákům.

“Pokud někdo není vnímán jako matematik, vždy tu je pocit méněcennosti, protože běžný člověk nezpochybňuje roli matematiky ve společnosti.

Gutierrez říká, že mnoho lidí zažilo “mikroagresi” v hodinách matematiky, kde jsou lidé hodnoceni podle toho, zda umí přemýšlet abstraktně. Podle ní by učitelé při hodnocení svých žáků měli přemýšlet politicky a vzít v potaz, jaké učební příležitosti jsou pro jejich žáky nejlepší.

(zdroj: stredoevropan.cz, foto: Pixabay)

Komentáře