 Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) drží příspěvky mateřským a
rodinným centrům na úrovni roku 2013. Za šest let se však míra inflace
zvýšila o 7,5% a minimální mzda vzrostla o 36%.

 K zachování úrovně služeb potřebují mateřská a rodinná centra navýšení
prostředků na provoz minimálně cca o jednu třetinu, jinak je budou muset
výrazně omezit. Nedostatek financí je pro některé z nich přímo likvidační.

 Do kampaně za záchranu center se zapojilo 66 institucí a petici už
podepsalo více než 1 370 lidí.

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy spustilo 17. 6. 2019 ve spolupráci a za
podpory ostatních rodinných a mateřských center z celé republiky Kampaň „Pomozte
nám zachovat mateřská a rodinná centra“. Součástí této kampaně je i e-petice.

Co dělají mateřská centra?

Mateřská a rodinná centra vytváří bezpečné místo, kde se propojuje společnost a rodina.
Tyto organizace fungují v České republice již více než 20 let a za tu dobu odvedly
ohromný kus práce.

Věnují se především tzv. primární prevenci v oblasti podpory rodiny (zejm. s dětmi 0 – 3
let). Usnadňují založení rodiny, posilují rodičovské kompetence, zkvalitňují vztahy
v rodině, podporují rodiče v péči o děti a ve výchově dětí, a rovněž působí pozitivně na
harmonické sladění rodiny a práce.

Služby zahrnují širokou škálu poradenských, vzdělávacích, tréninkových a osvětových činností a jsou zacíleny na rodiny pečující o závislé členy, těhotné ženy a jejich partnery a širší rodinu. Tím, že tato centra vznikají z potřeb daného místa a komunity, také nejlépe reagují na potřeby místních obyvatel.

V čem je problém?

MPSV má ve své koncepci i podporu primární prevence – kam spadají rodinná a mateřská
centra. Na rozdíl od sociálních služeb však tyto programy nejsou nijak legislativně
ukotveny a je tedy snazší tuto kapitolu opomíjet.

Mezi centra MPSV ročně rozděluje částku 96,5 milionu korun, která ovšem nebyla od roku
2013 navýšena. Jen minimální mzda se ovšem za posledních šest let zvýšila z 8500 Kč na
13 350 Kč a inflace za tuto dobu poskočila o 7,5%. Reálné potřeby na provoz center
se tak zvýšily o více než o třetinu. Toto podfinancování má za následek neustálé
radikální snižování rozsahu a kvality služeb a některá centra jsou existenčně ohrožena.

Mgr. Kateřina Novotná, ředitelka Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy, které
funguje ve Svitavách již 18. rokem, k celé situaci dodává: „Situace rodinných a
mateřských center je opravdu kritická. V současné době chybí jedna třetina financí na
pokrytí služeb v tom rozsahu, v jakém fungovaly centra v roce 2013. Centra svoji činnost
utlumují, některá již musela zcela zavřít či balancují na hraně přežití. Fungují jen díky
nadšení a dobrovolnické práci lidí, kteří v nich pracují a vnímají tuto činnost jako své
poslání. Hrozí, že služby, které se v celé republice 20 let budují, mohou být tak během
krátké doby v podstatě zlikvidovány. Nemáme žádnou záruku, že částka z rozpočtu
MPSV, která je na činnost center alokována, zůstane zachována, naopak se na základě
zjištěných informací, obáváme jejího snížení.“

Spouštíme kampaň a petici

Rodinné centrum Krůček chce spolu s ostatními centry ukázat sílu rodin a demonstrovat,
že tato centra mají ve společnosti nezastupitelnou úlohu. Prosíme, pomozte nám centra
zachránit informováním o problematice a zveřejněním adresy pro podepsání petice.

Adresa petice

Kampaň můžete sledovat na Facebooku.

V případě, že nás chcete podpořit ještě víc, můžete nám zaslat příspěvek na
transparentní účet, ze kterého budeme hradit náklady kampaně. Děkujeme za jakoukoli
částku. Transparentní účet číslo: 2301642196 / 2010.

Naše cíle

Chceme zabránit znehodnocení práce center. Chceme vnést toto téma do společnosti.

Chceme, aby si nejen zákonodárci, ale i celá společnost uvědomila, jak je důležité
podporovat stávající a fungující služby a umožnit jejich další rozvoj. Samozřejmě je
naším cílem dorovnání a navýšení alokované částky tak, aby k degradaci služeb
nedocházelo. Mateřská a rodinná centra jsou financovány také z krajských i obecních
rozpočtů. Při výpadku peněz z národních zdrojů je však pro obce a kraje zhola nereálné
tyto služby celé dofinancovat.

Oslovili jsme všechny poslance s upozorněním na problém a prosbou o zvážení kroků při
schvalování rozpočtu. Z většiny poslaneckých klubů jsme dostali pozitivní reakce k této
problematice. Stejně tak jsme i informovali ministryni Maláčovou o chystané kampani.

(Tisková zpráva Krůček Svitavy, foto: Pixabay)