Retro: Bancor: Název globální měny, kterou navrhuje šokující zpráva MMF

Dokument s názvem „Hromadění rezerv a mezinárodní měnová stabilita„, od Oddělení strategie, politiky a revize při MMF, který doporučuje, aby svět přijal globální měnu s názvem „Bancor“ a aby byla zavedena globální centrální banka, která by spravovala tuto měnu. Tato zpráva je ze dne 13. dubna 2010, úplnou kopii si můžete přečíst zde.

Bohužel to není humbuk a není to fáma. Jedná se o velmi vážný návrh v oficiálním dokumentu od jedné z mega-silných institucí, která ve skutečnosti vede světovou ekonomiku. Každý, kdo sleduje MMF ví, že to, co chce MMF, tak obvykle dostane. Takže by mohla globální měna známá jako „Bancor“ být na obzoru? To je nyní legitimní otázka.

Takže, odkud ze světa pochází jméno „Bancor“? Ukazuje se, že „Bancor“ je název hypotetické jednotky světové měny, kterou navrhoval John Maynard Keynes. Keynes byl světoznámý britský ekonom, který stál v čele Světové bankovní komise, která vytvořila MMF v průběhu konference Breton Woods.

Zpráva MMF odkazovaná výše navrhuje pojmenování nadcházející světové měnové jednotky „Bancor“ na počest Keynese. A co Zvláštní práva čerpání (SDR)? Za posledních pár let SDR byly nabízeny jako nadcházející globální měna. Zpráva představuje „hlavní rezervní aktivum“ SDR jako se přesouváme ke globální měnové jednotce…

„Jako doplněk k multipolárnímu systému, nebo dokonce i více ambicióznějšímu, logickému koncovému bodu, větší role by mohla být zvážena pro SDR.“

Zpráva však také uznává, že SDR mají některé závažné nedostatky. Protože hodnota SDR je úzce vázána na národní měny, cokoliv bude mít vliv na národní měny ovlivní také SDR.

Právě teď, SDR jsou tvořeny košem měn. Následuje rozpis komponent SDR ….

* Americký dolar (44 procent)
* Euro (34 procent)
* Yen (11 procent)
* Libra (11 procent)

Zpráva MMF uznává, že přesun k SDR je pouze částečný odklon od dolaru jako světové rezervní měny a naléhavě žádá přijetí měnové jednotky, která by byla skutečně mezinárodní. Pravdou je, že SDR jsou neohrabané a těžkopádné. Pro tuto chvíli musí být SDR konvertovány zpět do národní měny před tím, než mohou být použity, a to opravdu omezuje jejich užitečnost v závislosti na zprávě ….

„Omezení SDR, jak je popsáno dříve, je to, že není měnou. SDR a SDR-denominované nástroje musí být nakonec převedeny na národní měny pro většinu plateb nebo intervencí na devizových trzích, což způsobí těžkopádné použití při transakcích. A i když by systém založený na SDR odešel od dominantních národních měn, hodnota SDR silně souvisí s podmínkami a výkonem hlavních složek zemí.“

Takže jaká je odpověď?

Zpráva MMF se domnívá, že přijetí skutečné globální měny spravované globální centrální bankou je odpověď.

Autoři zprávy se domnívají, že by bylo ideální, pokud by „Bancor“ byl okamžitě použit jako měna mnoha národů po celém světě, ale také přiznávají, že více „realistický“ přístup by byl pro „Bancor“, kdyby nejdříve obíhal po boku národních …

„Jednou z možností pro bancor je, aby byl přijat jako fiatová běžná měna (stejně tak jako euro), což je přístup, který by vedl hned k širokému užití a odstranění kolísavostí směnného kurzu mezi příjemci (srovnatelné například s Cooper 1984, 2006 a The Economist, 1988). Poněkud méně ambiciózní (a reálnější) možností by pro bancor bylo obíhat vedle národních měn, ačkoli to by musel být přijat jako fiat alespoň některými (ne nutně systémovými) zeměmi, kvůli rozvíjení devizového trhu.“

Takže kdo by tisknul a spravoval „Bancor“?

Globální centrální banka samozřejmě. To by bylo něco jako Federální rezervní systém, pouze zcela mimo kontrolu jakékoli konkrétní národní vlády ….

„Globální měna bancor, vydaná globální centrální bankou (viz příloha 1, část V), bude navržena jako stabilní zásoba hodnoty, která není vázána pouze na podmínky konkrétního hospodářství. Jako obchod a finance pokračují v rychlém růstu a globální integrace se zvyšuje, očekává se, že význam této širší perspektivy nadále poroste.

Ve skutečnosti na jednom místě ve zprávě MMF konkrétně srovnává navrhovanou globální centrální banku s Federální rezervou…

„Globální centrální banka by mohla sloužit jako věřitel poslední instance, který poskytuje potřebnou systémovou likviditu v případě nepříznivých šoků a více automaticky, než v současnosti. Taková likvidita byla poskytnuta v poslední krize především americkým Federálním rezervním systémem, který však nemusí vždy poskytnout takovou likviditu.“

Takže je to to, co opravdu potřebujeme?

Světová měna spravovaná mezinárodní centrální bankou po vzoru Federálního rezervního systému?

Vůbec ne.

Jak jsem již psal o dříve, Federální rezervní systém devalvoval dolar o více než 95 procent od doby jeho vzniku a americká vláda má nahromaděný největší dluh v historii světa v rámci tohoto systému.

Takže nyní chceme zavést takový systém na celé zeměkouli?

Pravdou je, že globální měna (ať už je nazývána „Bancor“ či jiným názvem) bude hlavní ránou do národní suverenity a bude představovat velký krok na cestě ke globální vládě.

Vzhledem k tomu, jak katastrofální Federální rezervní systém a další centrální bankovní systémy ve světě jsou, proč by někdo navrhoval, abychom šli do globálního centrálního bankovního systému po vzoru federální rezervy?

Doufejme, že „Bancor“ nikdy neuvidí denní světlo.

Nicméně, pravdou je, že jsou některé velmi mocné zájmy, které jsou absolutně odhodlány vytvořit globální měnu a globální centrální banku pro globální ekonomiku, ve které nyní žijeme.

Bylo by velkou chybou si myslet, že se to nemůže stát.

Překlad článku Bancor: The Name Of The Global Currency That A Shocking IMF Report Is Proposing

(zdroj: freeglobe.cz, foto: Pixabay)

Přejít nahoru