„Agresívna rétorika, búranie pomníkov bojovníkov s fašizmom a iniciatíva prijatia protiruských sankcií EÚ sú toho jasným dôkazom,“ povedala diplomatka.

Ruský prezident Vladimir Putin na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 19. decembra, pripomenul, že sovietske vojská vstúpili do Poľska „potom, čo poľská vláda stratila kontrolu nad svojimi ozbrojenými silami a nad tým, čo sa deje na území krajiny“. Zdôraznil, že sa poľská vláda v tom čase „nachádzala niekde v okolí poľsko-rumunskej hranice“ a „s nikým na túto tému nediskutovala“.

Putin taktiež predložil údaje o tom, čo poľské úrady urobili, keď Nemecko začalo uplatňovať nárok na časť československého územia. „Súčasne s Nemeckom požadovali podiel na koristi… požadovali, aby im tiež bola odovzdaná určitá časť Československa,“ uviedol Putin.

Poľské MZV k slovám ruského prezidenta uviedlo, že jeho výroky vzbudzujú „znepokojenie a prekvapenie“ a „predstavujú falošný obraz udalostí“. Varšava totiž už niekoľko rokov zastáva názor, že ZSSR v roku 1939 zaútočil na Poľsko rovnako ako hitlerovské Nemecko.

Za jeden z dôkazov viny Sovietskeho zväzu v Poľsku považujú podpísanie sovietsko-nemeckej zmluvy o neútočení (tzv. Pakt Ribbentrop-Molotov), ktorý bol uzavretý 23. augusta 1939 v Moskve. Obsah zmluvy neodporoval medzinárodnému právu a praxi uzavretia medzištátnych zmlúv. Súčasne bol podpísaný tajný dodatočný protokol obsahujúci rozdelenie sfér záujmov ZSSR a Nemecka. Do zóny vplyvu Moskvy sa dostala časť Pobaltia, Západné Bielorusko, Západná Ukrajina a Besarábia. Európska hranica ZSSR tým bola posunutá na západ.

 

Pakt Ribbentrop-Molotov

Podľa vojenských historikov umožnil tento pakt ZSSR získať čas na prípravu na vojnu, posilniť priemysel a zvýšiť početný stav Červenej armády. A Nemci boli na začiatku Veľkej vlasteneckej vojny nútení útočiť zo vzdialenejších pozícií. Vďaka tomu sa ZSSR podarilo včas evakuovať svoje priemyselné podniky na východ a dodatočne zmobilizovať početné divízie, ktoré potom zadržiavali armády wehrmachtu pri Moskve a Leningrade.

Okrem toho, ako poukazujú odborníci, pakt odvrátil vojnu Japonska proti ZSSR, pretože Tokio bolo nespokojné s rozhodnutím Berlína, ktoré sa týkalo podpísania tohto paktu, a to bez ohľadu na názor japonskej strany.

V roku 2002 počas návštevy prezidenta Vladimira Putina v Poľsku bola zriadená poľsko-ruská skupina pre riešenie komplikovaných otázok. Skupina mala za cieľ vysvetliť „biele miesta“ v bilaterálnych vzťahoch v kontexte historických udalostí bez ich politizácie. Činnosť tejto skupiny bola fakticky ukončená v roku 2015, keď ju opustil jej šéf z poľskej strany profesor Adam Daniel Rotfeld.

Vo februári roku 2017 bolo oznámené, že poľské MZV plánuje činnosť skupiny obnoviť. Iniciátorom bol poľský veľvyslanec v Rusku Włodzimierz Marciniak. V marci roku 2017 sa tak vo Varšave konala akcia venovaná obnove činnosti poľskej časti poľsko-ruskej skupiny pre komplikované otázky.

MZV RF urobilo neskôr vyhlásenie, že obnovenie práce vzbudzuje otázky, a že Moskva nevidí zmysel v čiastočnom prístupe k obnoveniu dvojstranného dialógu s Varšavou.

(zdroj: hlavnespravy.sk)

Komentáře