Zaměstnanci Groz-Beckert si polepšili na mzdách o 4,2 procenta

„S odborovou organizací jsme se dohodli na navýšení 4,2 procenta, jak do tarifních, tak do smluvních mezd. U tarifů jde o paušální navýšení, u smluvních mezd o navýšení pro organizační jednotku s tím, že o konkrétních mzdových úpravách rozhoduje příslušný manažer,“ uvedl jednatel společnosti Groz-Beckert Czech Marek Kubuš.

Firma, která je součástí předního světového dodavatele komponentů a systémů pro textilní průmysl, se v kolektivní smlouvě zavázala při zachování všech stávajících benefitů také k navýšení příspěvku při narození dítěte z pěti na deset tisíc korun a zvýšení věrnostní odměny. Ta bude vyplácena při pětiletých výročích ve výši tisíc korun za odpracovaný rok. Za pět let práce tedy pět tisíc korun, za 10 let 10 tisíc korun, za 15 let 15 tisíc, za 20 let 20 tisíc atd.

Pravidelný růst mezd je podle Kubuše hlavním, ale ne jediným pilířem motivace zaměstnanců Groz-Beckert. „Vedle různých benefitů a zaměstnaneckých výhod, jako je například 13. a 14. mzda, pět týdnů dovolené, zkrácený úvazek pro vybrané pozice, bezplatná výuka jazyků ve firmě, možnost kariérního růstu, příležitost práce v zahraničí, firemní akce, možnost využití rekreačního zařízení na Lipně a podobně, věnujeme velkou pozornost také úrovni pracovního prostředí,“ poznamenal Kubuš.

Odbory dohodu označují za kompromis přijatelný pro obě strany. „Výsledky jednání dle našeho názoru respektují v maximální možné míře oprávněné požadavky zaměstnanců a současně zohledňují reálné možnosti firmy. Museli jsme vzít v úvahu pravidelné mzdové nárůsty v předchozích letech i situaci na světových trzích rozkolísaných obavami z nastupující hospodářské recese. V této souvislosti musím také ocenit velmi férový přístup vedení společnosti při jednotlivých jednáních,“ konstatoval předseda Základní organizace Odborového svazu KOVO při Groz-Beckert Czech s.r.o. Marek Profant.

2,2 miliardy tržeb, čtvrt miliardy investic, dlouhodobý zisk

Tržby společnosti Groz-Beckert Czech, která ve svých výrobních závodech v Českých Budějovicích, Valašských Kloboukách a Lužicích u Hodonína, zaměstnává přibližně 1100 zaměstnanců, z toho zhruba 450 v jihočeské metropoli, dosáhly podle předběžných, dosud neauditovaných výsledků v loňském roce 2,237 miliardy korun, což bylo cirka o tři procenta více než v roce 2018. „Podobný meziroční nárůst tržeb očekáváme i v letošním roce,“ doplnil Kubuš.

Někdejší IGLA, jak firmu znají starší obyvatelé Českých Budějovic, prošla po roce 1989 řadou výrazných proměn. Z výrobce šicích či pletacích jehel a rybářských háčků se stal dodavatel klíčových technologií a komplexních řešení pro textilní průmysl ve více než 150 zemích světa. Groz-Beckert Czech vkládá posledních 20 let každoročně okolo čtvrt miliardy korun do investic a stejně pravidelně a dlouhodobě vykazuje zisk. Drtivá většina pravidelných investic společnosti směřuje do strojního vybavení. Především do nových technologií a obnovy strojového parku.

„Jsme hospodářsky velmi stabilní a domnívám se, že stejně stabilní zůstaneme i do budoucna. Samozřejmě interně vidíme, že některé divize jsou nejistotou na světových trzích ovlivněny více, jiné méně, či vůbec ne. Případné výkyvy proto bude letos koncern řešit navýšením skladových zásob tak, že jejich dopad bude menší nebo žádný. Zvýšení zásob je jedním z hlavních nástrojů, jak tyto výkyvy vybalancovat do plusu i mínusu,“ zdůraznil Kubuš.

Pro zajištění maximální stability pracovních poměrů a jistot pro zaměstnance Groz-Beckert rozšiřuje systém flexibilní pracovní doby. V současné době mají dveře do firmy otevřené především lidé s technickým vzděláním od techniků s výučním listem až po vysokoškoláky. Největší poptávka je zde po mechanicích, brusičích, seřizovačích, obráběčích kovů a inženýrech na výrobních i projektových pozicích.

Přejít nahoru