„Podle předběžných výsledků vykázala v loňském roce jihočeská hromadná ubytovací zařízení (HUZ), čili hotely, penziony, kempy a podobně, meziroční nárůst hostů a jejich přenocování o zhruba tři procenta a ustavila tím nový rekord v návštěvnosti kraje,“ konstatovali statistici. V reálných číslech to znamená, že se na jihu Čech ubytovalo loni bezmála 1,8 miliónu hostů na téměř 4,5 miliónu nocí.

„Oproti roku 2018 se v HUZ Jihočeského kraje ubytovalo o 61 tisíc hostů více a počet přenocování se zvýšil o 123 tisíc nocí. Na jednoho hosta připadalo v průměru 2,5 přenocování, přičemž průměrný host z ČR přespal třikrát a průměrný host ze zahraničí 1,7 krát. Průměrná doba pobytu činila 3,5 dne a zůstala tak, stejně jako průměrný počet přenocování, meziročně prakticky nezměněna,“ uvedl analytik JCCR Michal Šindelíř.

V jižních Čechách se loni ubytovalo téměř 1,2 miliónu hostů z tuzemska a více než 636 tisíc ze zahraničí, což představuje procentuální skóre 64 / 36 ve prospěch domácích návštěvníků. Bilance Češi / cizinci v počtu přenocování loni činila v procentech 76 / 24. Více než polovinu všech zahraničních hostů regionu loni tvořili Asiaté.

„Asijských hostů je sice více, než ostatních, ale stráví v kraji méně času a tudíž zde utratí méně.  Evropských turistů přijíždí méně, zůstávají zde ovšem delší dobu a více tak utratí. Pro nás z toho plyne, že se musíme zaměřit na udržení evropských  turistů a přilákat jich k nám více. Asiaty se musíme pokusit u nás pozdržet déle,“ konstatoval  ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Jaromír Polášek.

Více návštěvníků = vyšší příjmy

JCCR má důvod ke spokojenosti. „Růst návštěvnosti regionu a její historicky nejlepší statistická bilance je zřejmým výsledkem pozornosti, kterou Jihočeský kraj aktivitám spojeným s podporou a rozvojem cestovního ruchu věnuje. A důvod, proč o toto odvětví musíme pečovat, je více než zřejmý,“ reagoval Polášek. Turismus je totiž se svým tříprocentním podílem na hrubém domácím produktu (HDP) významnou součástí příjmů tuzemské ekonomiky. „Tedy i příjmů kraje, měst a obcí, ale i tisíců soukromých firem a desetitisíců konkrétních lidí v roli jejich zaměstnanců. Informace o růstu návštěvnosti je tak současně důležitou informací o zvyšování příjmů z cestovního ruchu,“ doplnil.

  Když čaj z jitrocele pomáhá

Objem příjmů z cestovního ruchu, což je souhrnný ukazatel výdajů všech návštěvníků, kteří trávili svou dovolenou v Česku, dosáhl například už v roce 2016 celkem 272 miliard korun. Zahraniční turisté se na tom podíleli 58 procenty, tedy 157 miliardami korun.

Pozn.: HUZ = zařízení poskytující přechodné ubytování hostů s minimálně pěti pokoji a nejméně 10 lůžky.

Ve srovnání 14 krajů ČR podle počtu ubytovaných hostů obsadil Jihočeský kraj v roce 2019 stejně jako v předchozích letech třetí místo za hlavním městem Prahou a Jihomoravským krajem. Podle počtu tuzemských hostů se umístil rovněž na třetím místě a podle počtu zahraničních hostů na místě čtvrtém. Celkovým počtem přenocování se Jihočeský kraj zařadil na čtvrté místo za hlavní město Prahu, Karlovarský a Královéhradecký kraj. Podle počtu přenocování domácích hostů se Jihočeský kraj umístil na druhém místě za Královéhradeckým krajem. V počtu přenocování zahraničních hostů si udržel čtvrté místo.

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje  na www.jiznicechy.cz. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism, včetně jejích zahraničních zastoupení, komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.

Komentáře