Minulý týden řekl: „Víme, že konečnými výsledky biblických proroctví je to, že svět se skončí, až se Ježíš vrátí.“

„Když vidíme, jak se tyto příznaky zvyšují, víme, že se k této chvíli přibližujeme.“

„Všimněte si však, že jedno ze znaků, které nám Ježíš dává na konec světa, je v Matouši 23, verši šest a sedm.“

Evangelijní pasáž zní: „A uslyšíte války a zvěsti o válkách.“

„Uvidíš, že se nebojíš, musí se tyto věci projevit, ale konec ještě není.“

„Nebo národ povstane proti národu, a království proti království.“

„A na různých místech budou hladomory, mor a zemětřesení.“

Sandellin dodal: „Ježíš před 2000 lety předpověděl, že v době, než se vrátí, nebude svět osvobozen od nemocí a ohnisek.“

„Navzdory modernímu úsilí lékařského světa stále dochází k novým nemocem a ohniskům.“

„Wuhanský koronavirus je jen jedním z těchto příkladů toho, jak vidíme proroctví Konce světa, jako by se to naplnilo před našimi očima.“ Uvádí portál Express.co.uk.

Komentáře