A tak zatímco naposledy Jeruzalémská nemocnice a s ní další země světa si objednávají o stošest ruský Sputnik V, Maďarům a dalším Evropanům bruselské císařství ukázalo palec dolů. V sázce jsou tak tisíce životů Evropanů.

zdroj eurabia.cz a:

https://www.thescotfree.com/usa/eu-insists-member-states-use-only-brussels-approved-coronavirus-vaccines-blocking-hungarys-talks-with-russia-and-china/

https://www.haaretz.com/search-results?q=vaccine&submitBtn=textSearch&view=results&sort_method=relevance&search_type=site

Komentáře