Třebaže současná doba se zdá být bez nadsázky vymknutá z kloubů celosvětově, opatření maskující likvidaci svobody pláštíkem boje proti koronaviru v zemi, jež byla ještě nedávno baštou katolicismu, přesahují opravdu všechny meze.

Již v říjnu loňského roku schválil irský parlament novelu zákona o veřejném zdraví, podle něhož je sloužení mše svaté v době lockdownu trestným činem, za nějž takto provinilému knězi hrozí pokuta 2 500 eur nebo šest měsíců vězení, případně obojí. Katolická média si okamžitě povšimla, že podobným sankcím byli kněží v Irsku vystaveni naposledy za pronásledování katolíků v době, kdy bylo Irsko součástí Britského impéria, v němž byl katolicismus postaven mimo zákon až do roku 1829.

Pomsta
O tom, že to režim s represemi myslí vážně, se záhy přesvědčil otec P. J. Hughes z Cavanu, který mši svatou sloužit nepřestal. Někdo ho ovšem udal – udavačství evidentně není národní kratochvílí jen v Česku – takže před mší svatou následující neděli dorazila policie s varováním, že porušuje zákon. Otec Hughes se odvolal na irskou ústavu a svobodné praktikování náboženství, které je v ní zakotveno. Po mši dorazili tentokrát již čtyři policisté s informací, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. Případ není ojedinělý; další je hlášen např. z Corku.

Patrně vrcholu dosáhla irská státní zvůle 25. dubna, kdy Garda (irská policie) vnikla do kostela Kněžského bratrstva sv. Pia X. v Athlone právě během mše svaté, bez jakékoli úcty k Nejsvětější svátosti, k posvátnosti místa či čemukoli jinému. V kostele byla hrstka lidí vzorně dodržujících „sociální distancování“. Jeden z účastníků zákrok v kostele natočil a krátké video se vzápětí ocitlo na sociálních sítích. Jak informoval portál Rorate Caeli, reakce – skoro by se chtělo říct pomsta – úřadů na sebe nenechala dlouho čekat.

Po několika dnech vtrhli gardisté uprostřed noci do domu autora nahrávky Pata Sweeneyho, vyrazili dveře, odebrali jeho děti a jeho samotného zadrželi pod záminkou „obav o jeho duševní zdraví“. Nám českým pamětníkům to nemohlo nepřipomenout způsoby, jak československý komunistický režim zacházel s disidenty. Umisťování do psychiatrických léčeben patřilo k jeho oblíbeným metodám; katolický aktivista Augustin Navrátil by mohl vyprávět.

Rorate Caeli vyzývá katolíky celého světa, aby protestovali u irských ambasád, úřadů i samotné Gardy. „Tato protikatolická diktatura musí ihned skončit,“ píše se v článku. Inu, nejspíš hned tak neskončí – což ovšem neznamená, že bychom se s tím měli smiřovat.

Text dopisu odeslaného Michalem Semínem irské velvyslankyni v Praze. Bude jistě dobře, nebude-li jediný.

Velvyslankyně Irské republiky
Cliona Manahan
Tržiště 13
118 00 Praha 1

Vážená paní velvyslankyně,

dovolte mi, abych vyjádřil své rozhořčení nad porušováním náboženské svobody ve vaší zemi. Zvláště pak mám na mysli trestní stíhání katolického kněze P. J. Hughese  z Cavanu za sloužení veřejné mše svaté, policejní zásah při mši svaté v kostele ve městě Athlone a následné odebrání dětí z péče jejich otce Patricka Sweeneyho, který se této bohoslužby účastnil. Připomíná mi to praktiky komunistického režimu, který v naší zemi za mého mládí panoval a před kterým mnozí mí spoluobčané hledali azyl i ve Vaší krásné vlasti. Policejní zásah v bytě pana Sweeneyho po třetí hodině ranní, završené odvozem dětí na blíže nespecifikované místo, je samo o sobě krajně nelidské. Pokud k tomu přidáme zdůvodnění irských úřadů, že pro děti bude lepší, nebudou-li v péči člověka proto, že verbálně oponoval příslušníkům policie, zasahujícím proti věřícím při mši svaté v Athlone, nelze postup irské policie hodnotit jinak, než jako zločin proti lidskosti.

Budu Vám vděčný, když toto moje stanovisko budete tlumočit příslušným irským úřadům.

V úctě
Michal Semín

zdroj: euportal.cz

Komentáře