Exorcista: „Jsme na začátku konce satanovy vlády“

Pokud bych si měl vybrat oblíbeného teologa, kterého považuji za špičku, určitě by to byl táta Chad Ripperger, kterého sleduji už několik let. Je zároveň exorcista a na youtube kanálu U.S. Grace Force poskytl zajímavý rozhovor.

 

Jsme „odpojeni od reality“?
Otec Ripperger je tomista – což znamená, že se dobře vyzná v učení sv. Tomáše Akvinského – a říká, že lidé uvažují stále iracionálnější. I komentáře pod jeho videi, zda na sociálních sítích svědčí o tom, že “lidé jsou odpojeni od reality a katolického učení”. Kněz vyjadřuje politování nad devastací rodin. Zatemnění lidských myslí ve zcela elementárních věcech dává do souvislosti s démonickým vlivem – lidé žijí celoživotně ve stavu smrtelného hříchu, čímž se dostávají pod vliv démonických duchů – a to se nejednou projevuje jejich bizarním smýšlením.

Jako démonickou vnímá exorcista i všudypřítomnou paniku, protože podle něj démonické bytosti operují neustále v takovém „panickém módu“. Současný stav ve společnosti přirovnává k muži, který týrá svou ženu: neustále ji z něčeho obviňuje – pravdivě i nepravdivě – a snaží se v ní vyvolat výčitky svědomí. Osoba, která si neustále něco vyčítá, je potom snadno manipulovatelná. Podobnou psychologii vnímá i za kampaní očerňující lidi z „nezodpovědnosti“, „antivaxerstva“, „ohrožení druhých“, ale i za nespravedlivým obviňováním tradičně smýšlejících katolíků z „neposlušnosti“.

Satanova vláda je před koncem
Následně otec Ripperger vypráví o jednom vskutku netypickém exorcismu, který vykonával teprve nedávno. Říká, že démonická entita v ženě šílela jako vždy, když se najednou doslova rozplakala. Když exorcista démonovi rozkázal, aby mu řekl, proč tak naříká, ze ženy vyšlo nelidským hlasem: „On mi jde odebrat mou moc!“ Kněz vysvětluje, že jména Boha či Panny Marie jsou svatá, takže ty démoni nevyslovují, neboť jim způsobují bolesti – proto používají zájmena „on“ nebo „ona“. Podle Rippergera se uvedená slova týkají především démonického vlivu na církev a až sekundárně na svět. Říká:

„V církvi jsme svědky temnoty, když lidé, kteří chtějí vést solidní katolický život, mají problém – je pro ně stále obtížnější najít dobrého kněze, přistupovat ke svátostem ortodoxním způsobem, a to jen proto, že se snaží dělat správnou věc.“

Pokračuje:

„Důvod pro současnou paniku (ve světě)… je podle mě v tom, že sami démoni spěchají, protože si uvědomují, že jejich čas se krátí.“

Podle exorcisty se vlády stanou na jistou dobu tyranštější, což bude souviset s tím, že skryté duchovní mocnosti tohoto světa budou usilovat získat ještě co nejvíce duší. Jelikož církev je mystické Tělo Kristovo, její stav zásadním způsobem ovlivňuje svět. Démoni jsou přitom pomstychtivé bytosti a ztráta moci je bude iritovat. Otec Ripperger podotýká, že i Fatima předpovídá, že má nastat náhlý konec vlády démonů nad světem. Nebude to však bezbolestné:

„Dostáváme se na konec jisté fáze. Bude to brutální, bude to obtížné a osobně věřím, že na jistou chvíli se všechno stane horším. Doufám však, že je to indikátorem toho, že… do roka, do dvou se věci začnou měnit, nebo se něco stane – například zasáhne Panna Maria – nebo může přijít i trest na lidi, kdo ví.“

Za velkou ochranu proti démonům považuje exorcista i utíkání se ke svatému Josefovi.

 

Triumf bude velký, ale bude také bolet
Hostitel kanálu Doug Barry souhlasí, že právě proto, že se věci stanou zanedlouho lepšími, musí se nejspíš stát horšími: „Zlo neodchází jen tak, potichu. Dupe jako dítě.“ Zacitoval také z 12. kapitoly Zjevení, kde se píše: „Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, neboť ví, že má málo času“ (Zjv 12,12).

Exorcista dále pokračuje a říká, že mu často napadají myšlenky, jak dlouho asi budou lidé ještě ochotni snášet tvrdé jho, „které se každým dnem zintenzivňuje“? Doporučuje se hodně modlit, mít silnou úctu k Panně Marii, žádat ji o ochranu a zasvěcovat jí denně svůj život i životy bližních. Upozorňuje, že utrpení se zřejmě nevyhne nikdo, ale „alespoň budeme ochráněni“. Pokračuje:

„I my budeme nápomocní: přineseme jí (Mariin) triumf v tom smyslu, že budeme jejíma rukama a rty a ušima, které prakticky uskuteční ty věci… Ale co je zajímavé, také budeme nástrojem spravedlnosti vůči démonům.“

Účastníci se shodli, že to budou běžní lidé žijící svaté životy, kdo přinese dlouhoočekávaný „Triumf Neposkvrněného Srdce Panny Marie“. Těmto lidem bude nejen dáno reformovat církev a svět, ale doslova zahnat démony zpět do pekla a na hlavu porazit jejich služebníky na zemi.

Účastníci se shodli, že to budou běžní lidé žijící svaté životy, kdo přinese dlouhoočekávaný „Triumf Neposkvrněného Srdce Panny Marie“. Těmto lidem bude nejen dáno reformovat církev a svět, ale doslova zahnat démony zpět do pekla a na hlavu porazit jejich služebníky na zemi.

„Musíme se však také modlit a zasloužit si ten čas,“ upozorňuje otec Ripperger. Otec Richard Heilman, třetí diskutující, doplňuje, že je nutné se modlit, ale také „v jisté chvíli je třeba vzít do ruky kámen, jak to učinil David; musíme rozpoznat k čemu konkrétnímu každého z nás Bůh povolává.“

Doug se ptá otce Rippergera na jeho všeobecné zkušenosti s exorcismem. Kněz odpovídá, že exorcismus činí již patnáct let a že na rozdíl od minulosti, je dnes mimořádně obtížné vyhnat démona z člověka; zatímco před deseti lety na to stačily dny až týdny, dnes na stejné případy nestačí nejednou ani měsíce. „Pravdou je,“ říká exorcista „že lidí zabývajících se čarodějnictvím drasticky přibylo.“ Lidé také nedokážou vést normální morální životy a neustále tají v bahně smrtelného hříchu, takže „staré strategie už nefungují,“ lamentuje kněz.

Vysvětluje také, že za normálních okolností jsou lidé pod autoritou Boha. Dále objasňuje: „Když spácháte smrtelný hřích, přecházíte od Boží autority pod moc satana.“ Člověk se takto dostává přímo pod moc démona, který ho na hřích svedl, a který je jakýmsi „patronem“ toho kterého hříchu. Pokud člověk zemře v takovém stavu, stává se věčným otrokem tohoto démona, varuje exorcista. Několik slov zaznívá io biskupech, kteří mají podle otce Rippergera nad svým územím „obrovskou moc,“ avšak oni sami si to nejednou „neuvědomují“, co je škoda.

Na závěr exorcista upozorňuje, že lidé jsou v modlitbě nedisciplinovaní, na co doplácejí. Zvláště v těchto časech je třeba se modlit za děti každý den a každý den se zasvěcovat Panně Marii.

zdroj: hlavnespravy.sk

Přejít nahoru