ŘEZÁNÍ KONČETIN, UKAMENOVÁNÍ HOMOSEXUÁLŮ A VYVRAŽĎOVÁNÍ KŘESŤANŮ … REALITA NIGÉRIE POSLEDNÍCH LET

Posledním větším hlášeným incidentem z tohoto týdne byly páteční útoky, při nichž bylo 20 lidí zastřeleno a 25 žen bylo uneseno do otroctví. Zavražděn, zmrzačen či unesen je při útocích prakticky každý, kdo včas neuteče. Útočníci dorazili na motorkách, ale nedávno měli k dispozici dokonce i vrtulníky. Až se nechce věřit, že muslimský prezident tyto útoky nijak nepodporuje.

Nigérie je jasnou ukázkou, jak vypadá džihád mečem. A znovu opakuji, že džihádisté chystají stejný scénář i pro Evropu.

Na obsazených územích mohamedáni zavádí nejtvrdší formu práva šaría a s bezvěrci nezachází zrovna v rukavičkách. Níže uvádím jen dva příklady za vše. Jednak informace o tento týden proběhlém soudu šaría a další o tom, jak končí mnozí křesťané, kteří přežijí nájezdy muslimů na jejich vesnice…

Soud šaría zasedající v Ningi, sídle místní samosprávné oblasti Ningi ve státě Bauchi, odsoudil tři muže k smrti ukamenováním.

Muži byli odsouzeni za homosexualitu, která je v islámu zakázána.

Odsouzenými osobami jsou: Abdullahi Abubakar Beti (30), Kamilu Ya’u (20) a Malam Haruna (70).

Případ proti odsouzeným začal 14. června 2022, kdy členové Hisbah Vanguard působící v Ningi LGA prostřednictvím Adamu Dan Kafiho obvinili tři muže před soudem šaría za údajnou homosexualitu.

Hisbah Vanguard řekl soudu, že trojice byla zatčena za spáchání trestného činu ve vesnici Gwada v Ningi LGA.

Po vyslechnutí obžaloby soudce podle práva šaría Munka’ilu Sabo Ningi poté případ odročil na středu 29. června 2022 k vynesení rozsudku.

Při vynášení rozsudku soudu po vyslechnutí výpovědí svědků a přiznání viny třemi obviněnými osobami je soudce Munka’ilu Sabo Ningi odsoudil k smrti ukamenováním…

Ztratili nohy, ruce a oči, když bojovali o udržení své zemědělské půdy a místa pobytu.

Dříve zdraví muži, ženy a děti byli od té doby redukováni na ubohé lidské trosky po neúnavném náporu ozbrojených pastevců – muslimských fulbiů, kteří s potěšením útočí, mrzačí a vytlačují své nešťastné oběti z jejich domovů a komunit.

V důsledku těchto útoků se předpokládá, že v oblasti  Benue žije více než 300 lidí s amputovanými končetinami po brutálních útocích na tamní obyvatelstvo…

Všem těmto lidem byly amputovány končetiny při útoku islámských fulbiů, kteří tvrdí, že jsou odnoží afrického ISIS. Ti řádí na daném území již od roku 2018. Nicméně vláda, vedená muslimem, s tím samozřejmě nic nedělá.

Ale nejde jen o nigerijskou vládu. Slyšeli jste někdy například Bergoglia, že by měl sebemenší starost o své v Nigérii houfně vyvražďované a vysídlované „ovečky“? Pokud je mi známo, mnohem víc se zajímá o blaho těch, kdo jeho ovečky utiskují či vyvražďují, přičemž sem tam zamíří i do Evropy…

 

Přejít nahoru