Euractiv: Rusko bombardovalo OSN svými lžemi. Lavrovův projev je urážkou a ostudou

V opačném případě ji Rusko bude moci i nadále využívat jako platformu, na níž se může vysmívat světu do tváře, píše pro Euractiv Orhan Dragaš, zakladatel a ředitel Mezinárodního bezpečnostního institutu v Bělehradě.

Důvody ke štěstí
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se již se svou delegací vrátil do vlasti. Minulý týden se zúčastnili Valného shromáždění OSN v New Yorku.

Podle Dragaše panovala v letadle během zpáteční cesty pravděpodobně dobrá nálada. Autor dodává, že Lavrov měl několik důvodů k úsměvu.

Amerika vydala ruské delegaci víza se zpožděním, přesto se jí podařilo dostat do sídla OSN. To Lavrovovi nebránilo v účasti na řadě setkání se zástupci jiných zemí, z nichž si odnášel suvenýry v podobě fotografií či videí. Ty jasně “svědčí” o tom, že Rusko není izolováno od světa a že stále existují lidé, kteří by s ním rádi prohodili pár slov.

V neposlední řadě se Lavrovovi díky zasedání OSN podařilo sdělit světu vše, co má Rusko na srdci, dodává Dragaš.

Projev plný pokrytectví
Skutečnost je však podle autora jiná. Skutečnost, že se Rusko objevilo na hlavní výroční akci OSN, je urážlivá a ponižující. Postoje, které Lavrov prezentoval, byly pokryteckým výsměchem OSN, její Chartě a všem zásadám, na nichž tato organizace stojí.

Ruský ministr svůj projev zahájil slovy, že ve světě dochází ke krizím a že mezinárodní bezpečnostní situace se “rychle zhoršuje”. Pan Dragaš souhlasí, ale upozorňuje, že výhrady pocházejí ze země, která je za popsanou situaci výhradně odpovědná.

Lavrov dále obvinil Západ, že svou politikou “podkopává důvěru v mezinárodní instituce a mezinárodní právo”. Výhrady podle autora opět přicházejí ze země, která posledních sedm měsíců porušuje všechny zásady mezinárodních vztahů, arogantně ničí autoritu všech mezinárodních institucí a dává veřejně najevo, že už nechce žít podle dávno zavedených pravidel, která platí pro celý svět.

OSN musí jednat
Ruský diplomat vyzval svět, aby se rozhodl, v jakém světovém řádu chce žít – ve světě s jediným hegemonem, který nutí všechny ostatní žít podle jeho pravidel, nebo v demokratickém a svobodném světě bez vydírání a zastrašování. Dodal, že jeho země volí druhou možnost.

Více info na trend.sk

Přejít nahoru