BEZ CENZURY. Známý polský kněz otec Dariusz: “v církvi existuje homosexuální mafie”

Otec Oko, známý díky svému filmovému trháku z roku 2012 “S papežem proti homosexualitě”, který nabídl otevřenou diskusi na téma infiltrace homosexuálů do kléru, pokračoval v tématu i v rozhovoru s Michaelem Vorisem.

“Uvnitř katolické církve působí homosexuální mafie,” řekl, “vytvářejí tyto neformální svazky a infiltrují církev.”

Potvrdil také, že tato infiltrace sahá až do nejvyšších pater. “V (katolické – pozn. red.) církvi rozhodně existuje problém s homosexuálními biskupy,” poznamenal. “Papež Benedikt XVI. sesadil 70 takových biskupů po celém světě, kteří buď kryli pedofilní kněze, nebo byli sami aktivní v homosexuálních vztazích.”

Otec Dariusz uvedl příklady polských arcibiskupů Josefa Wesolowského a Juliše Paetze, kteří, jak se ukázalo, byli sexuálními predátory, a také skotského kardinála Keitha O’Briena, kterého papež Benedikt XVI. donutil odejít do důchodu kvůli jeho homosexuálním skandálům.

“Stejně jako v armádě, v policii nebo v uměleckém světě,” pokračoval, “jakmile se člověk s homosexuálními sklony dostane k moci, jeho podřízení jsou obvykle také homosexuálové, a tak začnou vytvářet svou pyramidu. Totéž se děje v církvi s biskupy, kteří vědomě jmenují lidi se stejnými sklony.”

Otec Dariusz vysvětlil, že kněží s homosexuálními sklony odmítají “mentalitu bojovníka”, která je pro křesťanský život nezbytná. “Nebudou napodobovat našeho Pána jako bojovníka, jako symbol proti převládajícímu zlu,” zdůraznil. “Budou se snažit vést církev k emocím, k dialogu s každým, a tím z církve udělat “bezpečný prostor”. “Nemají rádi hádky a konfrontace.”

Pokračoval:

Levandulová mafie chce mít pohodlný život. Nechtějí bojovat s někým, kdo ohrožuje jejich postavení. Proto se shodují téměř ve všem. V řeholních řádech, zejména u františkánů a dominikánů, jsou páchána zvěrstva na mladých mužích, které jejich představení obtěžují a říkají jim, aby byli zticha. Arcibiskup Paetz je toho dokonalým příkladem. To je nesmírně zavrženíhodné, protože mnozí z těchto mladých mužů jsou velmi zbožní a pravověrní. Milují církev a chtějí jí sloužit. Na psychologické úrovni může takové chování zničit celý jejich svět. Mohou se doslova zbláznit. Mohli by to být skvělí řeholní bratři a vynikající kněží, ale nakonec vyhledají psychologickou pomoc. V podstatě jsou to vraky.

Navzdory zlu otec Dariusz věřícím připomíná, že máme povinnost bojovat za svatou matku církev. “V podstatě se jedná o rakovinu, která napadá mystické tělo, a naším úkolem je chránit ho před touto rakovinou.”

“Nemůžeme zapomínat na svaté,” pokračoval. “Takže ani dnes není v katolické církvi všechno špatné. Můžeme ukázat na svatého Františka, svatého Jana Pavla II., svatého otce Pia, svatou sestru Faustýnu – i v této neklidné době existují světci – křesťané, kteří jsou těmi nejlepšími lidmi.”

“V katolické církvi je mnoho zla,” dodal, “ale také mnoho dobrého.”

zdroj

Přejít nahoru