Papež František
Papež František foto Shutterstock

Máte-li někoho zastupovat, musíte s ním nutně komunikovat, abyste věděli, jaká je vůle toho, koho zastupujete. Jak je to dnes s papežem Františkem? Určitě se přimlouvá u Boha. Bůh k němu však nemluví přímo, může pouze cítit určitá vnuknutí od světelných bytostí. V porovnání s Abrahámem, Mojžíšem, proroky, Ježíšem a jeho učedníky je tedy v této komunikaci obrovský rozdíl. Protože komunikovali přímo s Bohem.

Současného papeže a ty před ním bych přirovnal k lidem víry. Možná jsou něčím výjimeční, ale já je vidím na úrovni věřících lidí. Kdyby Bůh komunikoval přímo s papežem, určitě bychom o tom věděli, protože by nám to sám řekl. Vždyť kdo by se něčím takovým už nechlubil?

Současný papež má ještě jednu velkou nevýhodu, je přímo vázán dogmaty. Je sice věřící, ale může myslet jen v mezích, které mu stanovili jeho předchůdci. Tak to nastavili a schválili sami papežové a koncily.

Otázkou tedy je, zda takový papež může být skutečným zástupcem Boha na zemi. Podle mého názoru ne, protože Bůh k němu nemluví přímo. Podle mého názoru záleží na míře propojení a komunikace. Prostě Ježíš a Bůh byli jedno. Ježíš přesně věděl, jak Bůh myslí a cítí a co chce, aby Ježíš udělal. Myslím, že to se nedá říct o žádném papeži. Papež tedy nemůže být plnohodnotným zástupcem Boha na zemi.

Autor: Zoran