Světové fórum představilo Tvořivou společnost

V neděli 13. listopadu 2022 skončilo světové online fórum „Globální krize. Naše
záchrana je ve sjednocení”, simultánně tlumočené do 150 jazyků, kterými mluví až 90 %
světové populace. Během 12 hodin ukázalo řešení eskalující globální krize. Je jím změna
spotřebitelského formátu společnosti na tvořivý.

V klimatické části konference zazněla klíčová informace o stavu planety: v roce 1998 došlo k posunu zemského jádra, což způsobilo zrychlení rotace Země, změny v magnetismu planety a další související jevy. Zvýšená aktivita uvnitř planety vede k exponenciálnímu nárůstu přírodních katastrof. Z veřejně dostupných dat byl mezioborovým vědeckým týmem vypracovaný matematický model dalšího vývoje změny klimatu.

Odkaz na celé fórum zde:

Na fóru se diskutovalo o mnoha velmi důležitých tématech, zde je jen několik z nich:
• Aktuální sledování klimatických jevů ve světě, výpovědi očitých svědků;
• Co se děje s jádrem Země
• Kosmický destabilizující vliv na celou Sluneční soustavu
• Stav ekologie
• Výhody Tvořivé společnosti (TS)
• Samospráva, ekonomika, technologie a medicína v TS
• Bezpalivové generátory energie
• Film: Deník posledního člověka
• Film: Příběh ženy v domácnosti (jak se mění život ženy v domácnosti v TS)

Odkaz na stránky fóra:
https://creativesociety.com/cs/global-crisis-our-survival-is-in-unity

Tvořivá společnost je projekt celého lidstva, který poskytuje příležitost přivést naši civilizaci v co nejkratším čase mírovou cestou na nový stupeň evolučního rozvoje. Hlavní cíl projektu je v celosvětovém měřítku vybudovat Tvořivou společnost, ve které bude život človeka nejvyšší hodnotou.

Přejít nahoru