Je stanovena maximální délka lidského života

Nizozemští vědci určili maximální možnou délku lidského života. Píše o tom Tilburgská univerzita.

Podle jejich hodnocení se mohou ženy dožít 115,7 let a muži 114,1 let. Specialisté stanovili, že se za roky 1986-2015 nehledě na ztrojnásobení počtu lidí starších 95 let maximální délka lidského života skoro nezměnila. Danou skutečnost považují autoři za důkaz dosažení hranice lidského života.

K podobným závěrům specialisté přišli provedením statistické analýzy délky života více než 75 tisíc Nizozemců starších 94 let, kteří zemřeli za posledních 30 let.

V červnu kanadští vědci uvedli, že průměrná maximální délka života člověka (tedy zprůměrovaná podle všech lidí dlouho žijících na Zemi) je delší, než se oznamovalo ve výzkumu amerických mediků zveřejněném v říjnu roku 2016. Tam se stanovovala průměrná maximální délka lidského života na 115 let, absolutní hranice na 125 let.

Je potřeba poznamenat, že nejstarší ze žijících lidí na Zemi, jehož data narození a smrti jsou oficiálně potvrzena, byla Francouzka Jeanne Calmentová, která zemřela v roce 1997. Prožila 122 let, 5 měsíců a 14 dní.

(KPa, Sputnik, Foto: Shuttrstock)

Přejít nahoru