Nová studie NASA ukazuje, že na Zemi existovaly desítky pokročilých civilizací, které byly podobné té naší, avšak všechny zanikly. Tato studie naznačuje, že by lidstvo, tak jak ho známe, mohlo v několika dalších dekádách také dojít ke svému zániku, dle určitých modelů, které byly u těchto předešlých civilizací vypozorovány.

NASA poukazuje na novou studii, ve které potvrzuje existenci desítek vyspělých civilizací

Pokud se podíváme zpět do historie, 3000 – 5000 let, zjistíme, že historické záznamy jednoznačně ukazují, jak byly dřívější pokročilé a komplexní civilizace stejně tak náchylné ke zničení jako je ta dnešní. Tyto historické vzorce vedly vědce ke zpochybnění budoucí existence společnosti a civilizace současnosti.

Mezopotámie, město UR, založeno v V staletí před naším letopočtem, opuštěno v IV staletí před naším letopočtem. Kdybychom se podívali ještě dále, více než 10 000 let, setkali bychom se s evidencí vyspělých civilizací, které zřejmě předcházeli Inky, Olméky a starověké egyptské civilizace, nebo také vyspělé prastaré civilizace Mezopotámie. Je těžké přehlédnout opakující se vzorce, které byly identifikovány učenci ve většině těchto civilizací. Studie NASA poskytuje jasnou evidenci toho, jakou cestou se ubíraly starobylé civilizace po tisíce let na planetě Zemi. Mnohými lidmi je tento vývoj vnímán jakožto znamení, které jasně ukazuje, že starobylé civilizace se několikrát nastartovaly znovu.

Určité faktory se neustále opakovaly a byly hlavním viníkem zániku těchto civilizací, které tu naší předcházely. Ve zprávě od NASA matematik Safa Motesharri a jeho model „Lidské a přírodní dynamiky“ uvádí, že „proces vzniku a zániku je ve skutečnosti opakujícím se cyklem, který je v historii po celou dobu.“„Zánik Římské říše, či podobně (ne-li více) vyspělé Dynastie Chan, Mauryjské či Guptovské říše, stejně jako více vyspělejší Mezopotámské říše, jsou důkazem, že i vyspělé, vzdělané, komplexní a kreativní civilizace jsou nejen křehké, ale také nestálé.“

Tato studie došla k závěru, že jsou dva klíčové společenské rysy, které přispěly k zániku všech těchto dřívějších vyspělých civilizací. Jsou to „využívání zdrojů do maxima, které je spojeno s velkou ekologickou zatížitelností“ a „ekonomická stratifikace společnosti na elity (bohatí) a masy (prostí lidé, chudí).“ Tyto sociální fenomény sehrály „centrální roli v charakteru anebo v procesu tohoto kolapsu,“ a to ve všech případech „za posledních pět tisíc let.“I přes to, že se naše civilizace nachází ve velice pokročilé technické fázi vývoje, tak to neznamená, že bychom měli být zachráněni před hrozícím chaosem. V této studii se uvádí, že „technologická změna může zvýšit efektivitu užití zdroje, avšak také může vést ke zvýšení konzumace těchto zdrojů na osobu a bývá zdrojem zvýšeného rozsahu těžení těchto zdrojů.Jedním z nejlepších příkladů zmizelé vyspělé starobylé civilizace je Mezoamerika.

Pokud se zaměříme na starověkou Mayskou civilizaci tak zjistíme, že několik faktorů sehrálo v rozpadu této říše klíčovou roli. Většina badatelů by se shodla, že odlesnění, hladomor a sucho patřily k těm klíčovým. Podobné příčiny lze nalézt i u dalších civilizací po celé planetě. Motesharrei a jeho kolegové tvrdí, že za podmínek, které „úzce reflektují realitu současného světa…. zjišťujeme, že vyhnutí se zániku je obtížné.“ V prvním z těchto scénářů se civilizace:„… zdá být na udržitelné cestě, a to po dlouhou dobu, avšak i při optimálním užívání zdrojů se již při velmi malém množství elit dobereme k tomu, že tato skupina lidí začne konzumovat příliš, což vede k hladomoru mezi prostými lidmi. To nakonec zapříčiní kolaps společnosti. Je důležité poznamenat, že typ tohoto zániku je způsoben nerovností, která znamená ztrátu dělníků a ne zničení přírody.“

(KPa, skn.cz, Foto: Shutterstock)

Komentáře