Proti-imigrační strana sklízí úspěch v rakouských volbách

Norbert Hofer, kandidát za Svobodnou stranu Rakouska, zvítězil v prvním státním kole, které proběhlo v nedělních  prezidentských volbách. Za vítězem následovala populistická a liberální strana zaměřena na přistěhovaleckou krizi radikální Evropy.

Hofer zvítězil ve volbách s 36, 4%. Výsledky ukazují, že bude čelit Alexandu Van der Bellenovi, zástupci strany zelených, a to při rozhodujících volbách, které proběhnou v následujícím měsíci.

Vítězství představuje významnou porážku pro dosavadní politické zřízení Rakouska. Od konce druhé světové války zemi vládli sociální demokraté a rakouská lidová strana.

Obdobné politické strany apelují na vyslovení podpory napříč Evropou. Fancouzská Národní fronta, holandská Strana pro svobodu, italská Liga Severu, švédští demokraté, britská Nezávislá strana a další z populistických a nacionalistických stran jsou spolu na jedné lodi, aby se jim podařilo svrhnout politické strany dominující kontinentu.

Úřad rakouského prezidenta plní z velké části především funkci vykonávající slavnostní obřady. Nicméně v prezidentově pravomoci je také jmenování státního kancléře na základě výsledků vyplývajících z parlamentních voleb a má také privilegium volby členů kabinetu. Pokud dojde k Hoferovu zvolení, bude podepisovat i mezinárodní smlouvy, jednat jako vrchní velitel armády a také bude moci jmenovat vládní ministry.

Přistěhovalectví se stalo hlavním předmětem politických sporů v Rakousku již během osmdesátých let minulého století. Nedávný příchod stovek a tisíců ilegálních přistěhovalců ze Středního východu a Afriky na evropský kontinent a tolerantní jednání k přistěhovalectví ze strany evropských vlád a Evropské Unie se snížil počet politické podpory pro instituci jako takovou.

Svobodná strana Rakouska argumentuje od doby devadesátých let 20. století tak, že „Rakousko není zemí přistěhovalců“ a dožaduje se „ochrana kulturní identity a sociálního smíru v Rakousku si žádá, aby bylo zabráněno přistěhovalectví.“

Strana se také staví na odpor proti ovlivňování zemi radikálním islámem. Minulý rok přes Rakousko projelo přes sedm milionů přistěhovalců, nejčastěji mířící do Německa a Švédska využít sociálních výhod a uprchlických přídělů.

Média prezentují Svobodnou stranu Rakouska jako krajní pravici. Mezinárodní deník Financial Times charakterizoval Jorga Haidera, předchůdce guvernéra Korutan a svého času čelního představitele strany, jako obdivovatele Hitlera.

(KMi, Foto: Procyk Radek / Shutterstock.com)

Přejít nahoru